Fastigheter

Akelius resultat minskar med 4 miljarder

Resultatet före skatt för fastighetsbolaget Akelius Residential minskade till 9,6 miljarder kronor under 2017. Samtidigt steg driftsöverskottet, och fastighetsportföljen spränger 100-miljardersvallen, visar bokslutet. “Vi gynnas av att äga bostäder i starka marknader och vi ser att hyresgästerna efterfrågar moderna lägenheter”, kommenterar vd:n Pål Ahlsén.

Uppdaterad 2018-02-05
Publicerad 2018-02-05

Resultat före skatt uppgick till 9,6 miljarder kronor för 2017. Det kan jämföras med ett resultat på 13,3 miljarder kronor under 2016, en minskning med 3,7 miljarder kronor.

Efter skatt uppgick resultatet till 7,8 miljarder kronor, jämfört med 10,4 miljarder kronor under 2016.

Hyresintäkterna steg till 4 122 miljoner. Det är en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter, visar bokslutskommunikén för 2017 för Akelius Residential Property.

Driftsöverskottet steg till 2 413 miljoner, en ökning med 10,7 procent för jämförbara fastigheter.

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  8 554 miljoner, vilket motsvarar 9,7 procent.

Under året som gått köptes fastigheter för 12,5 miljarder kronor. Samtidigt såldes fastigheter för 7,1 miljarder kronor, och då främst i Sverige.

Vid utgången av december uppgick fastighetsbeståndets värde till 105 miljarder kronor   

Soliditeten uppgick till 46 procent och belåningsgraden till 44 procent. Den säkerställda belåningsgraden minskade till 18 procent. Likviditeten uppgick till 7 429 miljoner. 

“Vi finns i femton storstäder med stark befolkningstillväxt. Vi har lämnat tre mindre städer. Försäljningspriset var femton procent över verkligt värde. Operation ”clean the map” är genomförd. Kapitalet har återinvesterats i städer som New York, London, Toronto, Berlin, Stockholm och Köpenhamn”, skriver Pål Ahlsén i sin vd-kommentar till rapporten.

“Vi gynnas av att äga bostäder i starka marknader och vi ser att hyresgästerna efterfrågar moderna lägenheter”, skriver Pål Ahlsén vidare.

Fastighetsbolaget har intensifierat sitt hållbarhetsarbete under året som gått.

“Ett nytt mål är att sänka energi- och vattenkonsumtion med 10 procent till 2020. Vi har under året anställt en hållbarhetschef, antagit ny uppförandekod och beslutat att publicera en årlig hållbarhetsrapport”.

Då styrelsen ännu inte fattat beslut om förslag till vinstdisposition kommer denna information presenteras i kallelsen till årsstämman, framgår också av bokslutsrapporten.

Platsannonser