Fastigheter

Akelius ökar intäkterna

Akelius ökar hyresintäkterna framförallt i Berlin och i Toronto.

Publicerad 2018-10-22

I dag presenterar Akelius Residential Property delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 samt för niomånadersperioden 2018. Av rapporten framgår det att hyresintäkterna ökade under tredje kvartalet till 120 miljoner euro, jämfört med 116 miljoner euro samma period i fjol.

Under niomånadersperioden ökade hyresintäkterna till 353 miljoner euro jämfört med 345 miljoner euro samma period i fjol.

”Vi ser stigande hyresnivåer. I till exempel Berlin är hyresnivåerna vid nyuthyrning 13 procent högre i år än förra året. I Totonto 10 procent”, skriver vd och koncernchef Pål Ahlén.

Lägenheterna i Berlin, vilket är det största fastighetsbeståndet, har ett verkligt värde om 2.754 miljoner euro medan Toronto-lägenheterna har ett fastighetsvärde om 818 miljoner euro.

Driftöverskottet ökade till 60 miljoner euro jämfört med 65 miljoner euro under tredje kvartalet och till 193 miljoner euro jämfört med 187 miljoner euro under niomånadersperioden.

Resultat före skatt uppgick till 179 miljoner euro under tredje kvartalet, att jämföra med 168 miljoner euro samma period i fjol. Under niomånaderperioden uppgick resultatet till 602 miljoner euro jämfört med 751 miljoner euro samma period i fjol.

Verkligt värde på fastigheterna uppgick till 11.981 miljoner euro jämfört med 10.151 miljoner euro under fjolåret.

”Fastighetsvärden steg med 5 procent under perioden, uteslutande till följd av stigande intäkter”.

Vd och koncernchef Pål Ahlsén uppger att belåningsgraden som i dag ligger på 42 procent ska ned till 40 procent från 2020. Tidigare maxnivå var 50 procent.

Ränteteckningsgrad exklusive realiserad värdetillväct ska vara högre än 2,0 från 2020, idag är den 1,9. Tidigare mininivå var 1,8.

Pål Ahlsén skriver att efterfrågan på fastigheter fortfarande är stark och transaktionsvolymerna höga. Avkastningskraven ligger emellertid still.

 

 

Platsannonser