Fastigheter

Akelius löser in samtliga preferensaktier

Styrelsen i Akelius Residential Property har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier. Totalt uppgår inlösenbeloppet till 6 545 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-11-08
Publicerad 2019-11-08

Totalt handlar det om 18 835 606 preferensaktier för 347,5 kr per preferensaktie.

Akelius aktiekapital kommer genom inlösen att minskas med 1 099 643,25 euro. Ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsätts till reservfonden, det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer ansöka om avnotering av preferensaktierna från Nasdaq First North Growth Market och föreslår den 13 december som sista dag för handel med preferensaktierna.
.

 

Platsannonser