Börs

Airbnb förbereder sig för direktnotering

Bostadsuthyrningstjänsten Airbnb förbereder enligt Bloomberg en direktnotering i New York.

Publicerad 2019-10-02

Airbnb är en av de senaste tio årens mest omtalade techbolag. Bolaget har pratat om en listning åtminstone sedan 2018, skriver Bloomberg. Eftersom ett flertal personaloptioner löper ut i november 2020 är det många som trycker på för en listning före det.

För ett par veckor sedan meddelade bolaget vi a ett kortfattat pressmeddelande att det kommer att noteras. 

Techbolag väljer vanligtvis en traditionell börsnotering, IPO, men vissa har under åratal samlat privata medel och behöver därför inte göra en emission. Däremot letar de efter möjligheter för anställda och investerare att ta hem pengar. En direktlistning är också väsentligt billigare. Spotify och Slack är exempel på bolgas som har genomfört direktlistning.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in