FinansNyhet

AIFM – fondhotellet som checkar in allt fler

AIFM:s ledarttrio – från vänster: Dan Hjörnered (senior partner), Thomas Dahlin (vd och senior partner) och Johan Björkholm (vice vd och partner.)
Publicerad

Finansdoldisen från Kalmar sköter infrastrukturen för en allt större mängd fondaktörer.

Anders Frick

Eric Strand använder dem för AuAg Fonder. Anna Svahn och Martin Sandquist använder dem för Antiloop Hedge. På fem år har Kalmarbaserade AIFM gått från noll till 35 miljarder kronor i hanterade belopp i fonder för egna och andras kunder.

Enkelt förklarat är AIFM ett fondhotell – ett fondbolag som fondförvaltare kan använda för att förenkla sin egen fondverksamhet. AIFM har specialiserat sig på att driva fondbolag och sköter drift, regelverksfrågor och riskhantering.

– Det handlar om att förbättra eller förenkla en komplex verksamhet och låta portföljförvaltare ägna sig åt det de gör bäst, nämligen att förvalta tillgångar, säger Thomas Dahlin, vd AIFM Group.

Annons

De senaste tolv månaderna har bolaget startat tio nya fonder och dubblerat antalet uppdrag som riskhanterare för externa fonder. Totalt är nu AIFM riskhanterare för 27 fonder, plus ytterligare tre som håller på att implementeras. Bolaget har 19 fonder under förvaltning under det egna tillståndet.

AIFM tjänar själva sina pengar på förvaltningsarvoden från fonderna som förvaltas, men även i form av timarvode eller fasta arvoden för exempelvis riskhantering.

– Historiskt har många fonder valt att registreras utomlands, exempelvis i Luxemburg. Vi ser en stark trend nu att man tittar på att flytta hem fonderna och tydligare bli svenska, säger Thomas Dahlin.

Annons

Han säger att fondverksamhet både kräver erfarenhet och kontroll på många rutiner och processer, vilket är en fördel för fondbolag av AIFM:s typ.

– Fondförvaltning har blivit en allt mer komplex verksamhet med stigande regulatoriska krav och mer pressade förvaltningsavgifter. Detta har under de senaste åren lett till konsolidering i branschen. Att använda ett fondhotell som oss ger samma stordriftsfördelar samtidigt som det finns utrymme för etablering av egna, nischade varumärken och koncept. Komplexiteten gör också att allt fler aktivt väljer att inte driva eget fondbolag. Det är helt enkelt mer bekvämt att låta specialister ta hand om den löpande driften, säger Thomas Dahlin.

I dag finns det framförallt tre typer av fonder i Sverige:

UCITS eller värdepappersfonder. Den vanligaste sorten, finns i hela EU. I Sverige ofta svenska eller Luxemburgbaserade. Styrs av lagen om värdepappersfonder. Strikta diversifieringskrav, endast noterade tillgångar m.m.

Annons

AIF-fonder: Fonder som i Sverige oftast är aktiebolag. De som marknadsförs gentemot icke-professionella måste notera sina andelar (till exempel SBF Bostad, The Single Malt Fund, Kreditfonden etc.). Till skillnad från UCITS och specialfonder är AIF-fonderna i princip oreglerade. Däremot är förvaltaren reglerad. Fonderna kan med andra ord investera i princip vad som helst. Svenska AIF-fonder vars andelar inte är noterade kan man anta inte är riktade gentemot icke-professionella investerare.

Specialfonder: Ett svenskt fenomen. Klassificeras som AIF-fonder men liknar mest en UCITS-fond. Karaktäriseras av att de utgår från UCITS men erhåller undantag från lagstiftningen, genom godkännande från Finansinspektionen.

Bolag kan ha tillstånd att förvalta antingen AIF-fonder, inklusive specialfonder, värdepappers/UCITS-fonder eller båda delarna. AIFM har båda tillstånden.

Thomas Dahlin ser några olika trender kring de olika typerna av fonder. För värdepappersfonder handlar det ofta om hållbarhetsfokus och en trovärdig profil, ibland ädelmetaller samt inte sällan techfokus på specifika sektorer såsom spelbolag, blockkedjeteknik och liknande.

För AIF:er med noterade tillgångar handlar det om hedgestrategier som inte korrelerar med börsen, ofta med råvarufokus.

För AIF:er med onoterade tillgångar så ser han bland annat kreditfonder som försöker konkurrera med bankernas bolån och finansiering till fastighetsutvecklare.

– Vi ser också nya investerarkluster växer fram med investerare som har allt lägre ålder. Dessutom har direktinvesteringar i fastigheter varit svalare sista åren men har vaknat till liv det senaste halvåret, säger Thomas Dahlin.

AIFM har i dagsläget 14 personer på lönelistan men planerar att öka till 16-17 innan årsskiftet. Många i bolaget kommer från värdepappers- och fondbranschen, och har en erfarenhet av att förvalta och drifta fonder – med alla de tekniska och regulatoriska utmaningar som det medför.

– Jag har själv stött på i princip alla problem som kan uppstå, men mina kollegor och jag har samtidigt lärt oss av våra misstag längs vägen, och i dag har vi en problemlösande inställning på företaget, säger Thomas Dahlin.

I dag är AIFM:s verksamhet fördelad på en handfull olika bolag och konstellationer, men bolaget håller på att centralisera bolagsstrukturen och enligt Thomas Dahlin är målet att gruppen ska nå en samlad omsättning på 100 miljoner kronor inom ett par år.

Annons