Digitaliseringen oroar många företag världen över. Många känner att de riskerar hamna på digital efterkälke. Bildkälla: Pixabay
Digitalisering

AI skrämmer chefer: "Företag halkar efter"

En majoritet av världens företagsledare känner att de inte hänger med i teknikutvecklingen. Och nästan hälften är osäkra på om deras verksamhet är konkurrenskraftig om tio år, enligt ny Dell-rapport. "Vi måste bättre förklara värdet med innovation, säger Thomas Weimer, marknadschef på Dell EMC.

Publicerad 2018-02-02

Rapporten visar att 57 procent av världens företagsledare är oroade för att håller på att missa digitaliseringståget och utvecklingen inom framtidsteknologier som AI, maskininlärning och automatisering. Hela 42 procent är osäkra på om de är relevanta om ett decennium.

– Det är tråkigt att det finns en så splittrad och nära på pessimistisk syn på framtiden och vad teknikutvecklingen innebär. Som bransch behöver vi bli bättre på att förklara värdet av teknikinnovationer, annars riskerar vi ett moment 22 där företag halkar efter i digitaliseringen, och därmed blir omkörda av snabbfotade konkurrenter och hamnar i ett tufft läge som är oerhört svårt att ta sig ur, säger Thomas Weimer, Marknadschef på Dell EMC.

Hela 82 procent företagsledare räknar också med att människor och AI-robotar arbetar nära varandra redan år 2023. Lagerhantering, ekonomisk adminstration och olika typer av felsökningsprocesser har definitivt tagits över av maskiner och robotar år 2030, enligt cheferna. En majoritet av företagsledarna uppger att de siktar på att åtminstone ha tagit sina först "AI-steg" om fem år.

Vidare råder det delade meningar om hur teknikutvecklingen påverkar samhället i stort. Hälften svarar att automatiserade system och maskiner frigör tid, medan andra hälften är av motsatt uppfattning. Och bara  fyra av tio, 42 procent, tror att de får roligare på jobbet när robotar och AI-system tar över vissa arbetsuppgifter.

– Det finns två tydliga läger. Ett som känner oro över att människor blir överflödiga när tekniken tar allt större plats; och ett där teknikutvecklingen ses som lösningen på våra största samhällsutmaningar. Med så tydliga motpoler är det svårt för företagsledare att genomdriva förändring i den takt som är nödvändig. Här kan vi i branschen, i egenskap av teknikexperter, spela en viktig roll genom att stanna upp och förklara värdet och de fördelar som finns. Det finns en lång tradition av att springa på det nya och hetaste hela tiden, menar Thomas Weimer.

45 procent anser att datorer behöver kunna skilja på ”goda” och ”dåliga” instruktioner. Hälften tycker även att vi behöver tydliga protokoll för hantering av automatiserade system som inte eller plötsligt slutar att följa förprogrammering.

Lika många är oroliga över att ett ökat teknikberoende medför mer katastrofala följder av cyberattacker. 51 % upppger att deras företag har för dåliga it-säkerhetslösningar och sex av tio tror inte att deras anställda har tillräckliga säkerhetskunskaper.

– Många beslutsfattare är sprungna ur en generation där teknik som verksamhetsstöd inte var något nödvändigt. Det är det idag, och det är viktigt att få hela organisationen att dra åt samma håll för att få till en förändring. Men det är inte bara ute på företagen förändringar behöver ske, till exempel behöver skolorna snarare utbilda studenter i hur man lär sig snarare än vad de ska lära sig. De behöver förbereda sig för jobb som inte ens finns idag, säger Thomas Weimer.

Tio jobb maskiner tagit över 2030, enligt chefer

1. Lagerhantering
2. Ekonomisk administration
3. Felsökning
4. Logistik
5. Administration
6. Produktdesign
7. Kundservice
8. Marknadsföring
9. HR-administration (som rekrytering och utbildning)
10. Medicinsk diagnostisering

Största digitala utmaningarna till 2030

1. Avsaknad av en digital strategi och vision (61%)
2. Bristande kompetens hos arbetskraften (61%)
3. Tekniska begränsningar (51%)
4. Resursbegränsningar (tid och pengar) (37 %)
5. Lagar och policys (20%)

Om rapporten Realizing 2030: A Divided Vision of the Future

Undersökningen genomfördes under perioden juni-augusti 2017 och bygger på svar från 3.800 företagsledare på mellanstora till stora företag i 17 länder, nämligen: USA, Brasilien, Mexiko, Australien, Kina, Indien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Saudiarabien, Storbritannien och Sydafrika).

Undersökningen utfördes inom tolv branscher: Automotive, Financial Services, Public Healthcare, Private Healthcare, Life Sciences, Technology & Telecoms, Insurance, Manufacturing, Media & Entertainment, Oil & Gas och Retail & Consumer Products. Undersökningen genomfördes av Vanson Bourne på uppdrag av Dell.

Platsannonser

Logga in