FinansNyhet

AI ökar intäkterna med 38 procent: ”En ny tid”

Världens största kapitalförvaltare Blackrock storsatsar på artificiell intelligens.
Publicerad

AI kan öka företags intäkter med 38 procent  – och sysselsättningen med tio procent, enligt rapport från it- och konsultbolaget Accenture. ”Men för att lyckas måste företag på allvar förbereda sin personal på nya tekniken”, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy i Sverige.

Realtid.se

I den rapporten undersöker Accenture Strategy inställning till och beredskapen för artificiell intelligens bland företagsledare och anställda världen över.

72 procent av företagsledarna uppger att AI blir avgörande för att specialisera sig på marknaden och förbli konkurrenskraftig. Och 61 procent räknar med att antalet anställda som arbetar med AI ökar närmaste tre åren.

Två tredjdedelar av de anställda som ingår i studien tycker att det är viktigt att de får möjlighet att utveckla sin AI-kompetens. Accenture Strategy konstaterar också att det finns mycket att vinna på att investera i AI. Sysselsättningen skulle öka med 10 procent och företagens intäkter öka med 38 procent till år 2022. Detta skulle ge ökade företagsvinster på 4.800 miljarder dollar globalt under samma period.

Annons

– Företagsledare måste vara handlingskraftiga, och försöka anpassa företaget till en ny tid där mänsklig kreativitet möter intelligent teknologi för att skapa nya tillväxtmöjligheter, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy.

Mer än hälften, 54 procent, pekar ut kombinationen av mänsklig arbetskraft och AI som viktig framöver. Men trots det uppger bara 3 procent att de ska göra större satsning på att vidareutbilda personal inom området de kommande tre åren.

– Företag kommer i allt större uträckning att bedömas utifrån sin förmåga att uppnå det vi kallar Applied Intelligence, det vill säga förmågan att säkra tillväxt genom att kombinera mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom med artificiell intelligens, och sedan implementera denna kunskap i alla delar av företagets verksamhet. För att lyckas med det måste företag satsa mer på utbildning, och verkligen förbereda sin personal på att arbeta med den nya tekniken, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy i Sverige.

Annons

Så rustar du för AI

1. Definiera uppgifter istället för tjänster och låt människor lösa dem tillsammans med AI. Närmare hälften av alla företagsledare säger att företagets arbetsbeskrivningar är förlegade.

2. Omlokalisera arbetskraft till områden där den kan bidra till nya former av värdeskapande. Tänk bort traditionella effektiviseringsprocesser och allokera istället resurserna dit de kan skapa nya kundupplevelser. Spara pengar genom automatisering.

3. Ta reda på nuvarande kompetens och öppenhet till att arbeta med AI. Använd digitala plattformar för att erbjuda personliga utbildningsprogram beroende på graden av mognad och intresse.

Undersökningen

Studien baseras på en enkätundersökning med 14 078 arbetstagare med olika kompetens och nivå inom företaget, samt en enkätundersökning med 1 201 seniora chefer.

Undersökningarna genomfördes mellan september och november 2017 i 11 länder (Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA) och i följande sektorer: fordonsindustri, konsumentvaror- och tjänster, hälsovård, infrastruktur och transport, energi, media och underhållning, mjukvaruprodukter och it-plattformar, bank, försäkring, detaljhandel, telekom och förbruksvaror.

Studien innefattar även ekonomisk modellering för att fastställa korrelationen mellan investeringar i artificiell intelligens och finansiella resultat. Intervjuer utfördes på ett djupgående plan med 30 chefer och etnografiska intervjuer genomfördes med 30 individer som arbetat med AI.

Annons