FinansNyhet

”AI kommer att revolutionera samhället”

Sebastian Thomas förvaltar Allianz Global Investors nya AI-fond som är den första i sitt slag i Europa. Foto: Allianz Global Investors/Narva & PixabaySebastian Thomas förvaltar Allianz Global Investors nya AI-fond som är den första i sitt slag i Europa. Foto: Allianz Global Investors/Narva & Pixabay
Sebastian Thomas förvaltar Allianz Global Investors nya AI-fond som är den första i sitt slag i Europa. Foto: Allianz Global Investors/Narva & Pixabay
Publicerad

För fem år sedan lärde sig ett Google-byggt AI-system att identifiera kattklipp på Youtube. Sedan tog utvecklingen fart, menar Sebastian Thomas som förvaltar Allianz Global Investors nya AI-fond. Den är den första i sitt slag i Europa och lanserades nyligen i Sverige. "Vi räknar med en 30-40 procentig tillväxt inom sektorn", säger han till Realtid.se.

David Gustavsson

Sebastian Thomas är teknikforskningschef på Allianz Global Investors USA-kontor i San Fransisco. Han är också portföljchef för kapitalförvaltarens nya AI-fond "Allianz Global Artificial Intelligence" – som är den första i sitt slag i Europa.

Realtid.se fick en exklusiv intervju med Sebastian Thomas.

Fonden kan sedan några veckor tillbaka handlas på flera svenska plattformar såsom Nordnet och Avanza. Något Realtid.se berättat om tidigare.

Annons

I september 2016 lanserade kapitalförvaltaren en liknande AI-fond i Japan för den asiatiska marknaden. Den är nu värd 2,1 miljarder dollar, enligt Sebastian Thomas och steg förra året med 30 procent.

– Techbranchen har varit den bäst presenterade sektorn de senaste åren. Men vi har även i vår fond inkluderat [bolags]namn som vanligtvis kanske inte passar in i en bred techfond, vilket gör vår än mer diversifierad på AI-området, säger han till Realtid.se.

Han berättar att fonden följde på det genombrott inom AI-teknologi och djupinlärning som skedde för drygt fem år sedan då Google presenterade ett whitepaper om ett självinlärande system som kan identifiera katter i youtube-klipp. Googles ingenjörer lyckades bygga ett artificiellt "nervsystem" med hjälp av 16.000 datorprocessorer och en miljon kopplingar och exponerade det för tio miljoner slumpmässigt valda videoklipp och en lista på 20.000 olika föremål. Och snart lärde sig AI:t att känna igen kattklipp.

Annons

Detta trots att systemet inte fick någon information kring hur föremål och teman skulle särskiljas och kategoriseras. Sedan dess har AI-utvecklingen på allvar tagit fart globalt, enligt Sebastian Thomas.

– USA hade länge ledartröjan på med bolag som Google, Apple, Facebook, Microsoft och Amazon, vilka gjort tunga AI-investeringar för att sedan föra över sina AI-team till Kalifornien. Men nu har tekniken blivit mer tillgänglig globalt, säger han och fortsätter:

– I Kina storsatsar internetföretag som Alibaba och Tencent på tekniken samtidigt som den kinesiska regeringen vill göra landet till global ledare på detta område.

Annons

Allianz Global Investors definierar AI som algoritmer som tränar maskiner på uppgifter som annars utförs av människor. Kapitalförvaltaren har utifrån det valt att till exempel kategorisera Tesla – som också är fondens största innehav – som ett AI-bolag, då den högteknologiska elbilstillverkaren använder en hel del artificiell intelligens i sin fabriksproduktion.

– De har automatiserat många moment och jag tror att Tesla kommer att "disrupta" bildindustrin.

Sebastian Thomas tillägger att Teslas grundare och superentreprenören Elon Musk låter AI genomsyra många av hans projekt. Nyligen lanserade till exempel Musks icke vinst drivande organisation OpenAI en AI-bot som Musk lovar kommer att bli världens bästa e-sport-spelare.

Fonden har även ett mindre innehav i betalbolaget Square som använder AI för att identifiera kortbedrägerier.

Sebastian Thomas pekar också ut hälsovårdsområdet som särskilt intressant. Det har de senaste åren gjorts stora investeringar i AI-system som kan upptäcka cancer och ställa cancerdiagnoser.

Apples ingenjörsteam är nu också i färd med att utveckla en sensorisk smart klocka som ska kunna scanna av kroppen och mäta blodvärden och blodsocker med mera. Och det finns flera bolag som utvecklar liknande teknik. Så fonden har också exponering mot vårdsegmentet, berättar Sebastian Thomas.

Han tittar även på finansiell AI för att trimma investeringar.

–Samtidigt tror jag ändå att många fortfarande vill ha mänsklig rådgivning. Finansiella beslut är ofta känslosamma och många vill ha råd från tillförlitliga rådgivare.

Han har inte stängt dörren för robotrådgivning, men hittills mer intresserat sig för andra typer av algoritmer i nuläget.

– Vi har bland annat tagit en mindre post i ett bolag som heter i Lending Tree som är en sajt som jämför krediter och som använder algoritmer för att ge privatpersoner rekommendationer kring krediter utifrån parametrar såsom inkomst och inkomst.

Förvaltningsavgiften för den europeiska AI-fonden ligger på 1,75 procent med ett normanbelopp på 17.620 kronor, enligt Avanzas beräkning. Många breda techfonder är dock betydligt billigare.

Sebastian Thomas anser att den relativt höga avgiften motiveras av att fonden är exponerad mot noggrant utvalda och mer nischade AI-bolag med stora tillväxtmöjligheter.

– Vi räknar med en 30-40 procentig tillväxt inom AI-sektorn och det kommer gradvis inte bara handla om renodlade techföretag utan så småningom blir även industribolag intressanta i takt med att de implementerar mer AI-teknik. Därefter kan jag också tänka mig att vi också tittar mer på infrastrukturbolag. Så ur mitt perspektiv har aktiv förvaltning en väldigt viktig roll att spela här, säger han.

Finns det en risk att fonden initialt blir för smal?

–Vi tror att AI kommer att få en enormt stor påverkan på samhället i stort, samtidigt som investeringsmöjligheterna ökar i takt med att allt fler bolag använder tekniken.

Den japanska motsvarigheten till "Allianz Global Artificial Intelligence" följde till att börja med MSCI World tech index, men Thomas Sebastian fann att den inte avspeglar diversiteten i fonden som i dagsläget inte använder sig av något jämförelseindex.

En aspekt av den snabba AI-utveklingen som diskuteras flitigt just nu är huruvida det behövs robotskatt, utifrån premissen att robotarna potentiellt sätt kan sno många jobb i framtiden.

Men Sebastian Thomas anser att det råder för mycket osäkerhet kring vad AI kommer att leda till för att kunna uttala sig om behovet av en sådan skatt.

– Jag tänker också att denna revolution kanske inte kommer att skilja sig så mycket från tidigare omvälvande teknikförändringar i historien, till exempel industrirevolutionen. Det återstår att se om det försvinner många jobb den här gången. Jag tror att att regeringar generellt överreagerar. Självkörande fordon tar troligen över många jobb i till exempel transportindustrin, men det sker gradvis.

Sebastian Thomas väljer hellre att se positivt på den tekniska utvecklingen. AI öppnar upp för helt nya tjänster och möjligheter också.

– Vi kan tänka oss att äldre i framtiden kommer att kunna färdas i självkörande bilar och på så sätt upptäcka världen trots att de inte kan köra själva längre.

Annons