Finans

Ågerup säljer innehav i Oasmia

Bengt Ågerups investmentbolag Nexttobe har avyttrat hela innehavet i läkemedelsföretaget Oasmia men förlänger sitt lån till bolaget.

Uppdaterad 2016-11-02
Publicerad 2016-11-02

I två separata pressmeddelanden framgår det att Bengt Ågerups investmentbolag Nexttobe avyttrat samtliga aktier i läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical samt förlängt sitt lån till bolaget.

Försäljningen av aktierna har gått till ett konsortium av svenska och internationella investerare.

Nexttobe ägde den 30 september 18,28 procent av röster och kapital i Oasmia och var därmed näststörsta ägaren i bolaget.

Oasmia meddelar samtidigt i ett annat pressmeddelande att Nexttobe förlängt sitt lån till bolaget  samt även väsentligt förbättrat räntevillkoren. Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 94,4 miljoner kronor och förfaller den 31 december 2016. Det nya lånet ersätter det nuvarande lånet vid förfallodatumet och uppgår då, inklusive den upplupna räntan för 2016, till totalt 102,4 miljoner kronor. Det nya lånet förfaller till betalning den 30 september 2017.

Räntan för det nya lånet är satt till 3,5 procent, enligt Oasmia.  

Största ägare i läkemedelsföretaget är Alceco International S.A., ett holdingbolag i Luxemburg, som äger till 23,73 procent av aktierna. Alceco International kontrolleras till 100 procent av Bo Cederstrand och Julian Aleksov.

Platsannonser