Finans Nyhet

 “Ägarna behöver bli bättre på att välja styrelse”

Taggar i artikeln

Strategi Styrelser
Lena Hasselborn på PWC tycker att man ska ställa större krav på många företags styrelser – och även ägarna.Lena Hasselborn på PWC tycker att man ska ställa större krav på många företags styrelser – och även ägarna.
Lena Hasselborn på PWC tycker att man ska ställa större krav på många företags styrelser – och även ägarna.
Publicerad

Lena Hasselborn, styrelsecoach på PWC, ger ägarna till små och medelstora bolag bakläxa för hur de utser sina styrelser. Dessutom är hon kritisk till att styrelserna fokuserar för lite på strategi och framtid – frågor som digitalisering, hållbarhet och cybersäkerhet.

45 procent av styrelserna i små och medelstora bolag utvärderar inte sitt arbete alls. Det visar en rapport författad av doktor Daniel Yar Hamidi och professor Silke Machold från University of Wolverhampton i England och som presenterades hos revision- och konsultfirman PWC. 

– I och med att fyra av fem som genomför en styrelseutvärdering inte tar hjälp från extern part finns det en risk att många har en erfarenhet av att dessa utvärderingar inte ger någon effekt. Det kan även bero på att en del av respondenterna inte har ett professionellt styrelsearbete idag vilket gör att de kanske inte ser ett tillräckligt stort värde med att genomföra denna aktivitet i styrelserummet, säger Lena Hasselborn, styrelsecoach och auktoriserad revisor på PWC. 

Förutom själva utvärderingen finns det enligt Lena Hasselborn flera andra viktiga faktorer för att effektivisera styrelsearbetet.

Annons

– Förutom att se till att det är en god kvalitet i själva utvärderingen tycker jag även att det är viktigt att styrelsen har ett öppet klimat och tar sig tid för reflektion efter styrelsemöten så att utvärderingen kan bli en löpande process under hela styrelseåret.

Aktiviteter för att förbättra styrelsearbetet konstateras i rapporten inte vara så vanligt förekommande.

– Det som faktiskt spelar roll för styrelsearbetet är hur erfarenheten och kompetensen som ledamöterna bär på faktiskt nyttjas i styrelsearbetet och hur samspelet fungerar dem emellan. Jag upplever att styrelser sällan fokuserar så mycket på dessa lite mer mjuka områden såsom att sätta av tid för att lära känna varandra så att styrelsen inte bara består av en mängd individer utan blir ett starkt team tillsammans, säger Lena Hasselborn. 

Annons

Vad måste styrelser i svenska företag bli bättre på?

– Först och främst utbildning så att ledamöterna förstår sitt ansvar och sina skyldigheter och vet hur de ska agera i olika situationer. Styrelserna behöver även förstå att de inte ”sitter” i en styrelse utan att det faktiskt handlar om ett arbete som kräver mycket engagemang och tid. Slutligen tycker jag att ägarna i mindre och medelstora företag behöver bli bättre på att välja sin styrelse. Idag är det vanligt att de väljer likasinnade personer, gärna från släkt eller vänskapskretsen. Genom att välja ut personer med en bra mix av egenskaper, kunskaper och erfarenheter tror jag att möjligheten att få till ett framgångsrikt styrelsearbete ökar väsentligt.

Enligt studien är de allra flesta ledamöterna mellan 50 och 69 år och enbart en av fem ledamöter är kvinnor. 

Annons

– De siffrorna visar att det finns mycket arbete kvar att göra. Om styrelsen blir bättre på att återspegla den målgrupp som företagets varor eller tjänster riktas till tror jag att man har mycket att vinna. 

Enligt Lena Hasselborn måste styrelser bli bättre på att fokusera på den strategiska rollen. 

Vilka frågor diskuteras flitigast i styrelser i svenska företag idag?

 – Generellt sätt tror jag att många styrelser lägger mycket tid på dåtid, det vill säga sin kontrollerande roll, och nutid, hur styrelsen leder vd och därigenom verksamheten. Självklart är detta viktiga roller men jag tror att vi skulle kunna nyttja styrelsen och dess erfarenhet och kompetens bättre om fokuset istället hamnade på framtiden och den styrande/strategiska rollen.

Vilka frågor tror du kommer bli vanligare att diskutera i styrelsen i framtiden?

– Studien visade att både digitalisering och hållbarhet är områden som styrelser inte ägnar sig så mycket åt idag. Båda dessa områden tror jag kommer att prioriteras betydligt mer framöver, men även cybersäkerhet.

Annons