Affärsvolymerna ökar på Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank presenterar ökade affärsvolymer samtidigt som Hypotek ökade bostadsutlåningen med 9 procent.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2014-04-29

I dag presenterar Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek delårsrapporterna för första kvartalet 2014.

Länsförsäkringar Bank visar en ökning av affärsvolymerna på 11 procent till 321 miljarder kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 290 miljarder kronor.

"Länsförsäkringar Bank stärker positionen på marknaden. Affärsvolymerna ökar och räntenettot och resultatet har en stark utveckling", skriver Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar bank.

Merparten av koncernens utlåning och upplåning sker i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek, enligt rapporten.

Utlåningen ökade med 7 procent eller 11 miljarder kronor till 163 miljarder kronor. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 9 procent eller 10 miljarder kronor till 114 miljarder kronor.

Inlåningen ökade med 10 procent eller 7 miljarder till 70 miljarder kronor.

Den förvaltade fondvolymen ökade med 19 procent eller 14 miljarder kronor till 88 miljarder kronor.

Länsförsäkringar noterar även att antalet kunder ökade i banken med 5 procent till 894.000 stycken, av dessa har 329.000 banken som huvudbank, vilket är 10 procent fler än samma period i fjol.

Resultatet före kreditförluster ökade med 26 procent till 212 miljoner kronor och rörelseresultatet ökade med 45 procent till 197 miljoner kronor. Det goda rörelseresultatet förklaras av "ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster, ett ökat räntenetto, ökade provisionsintäkter och lägre kreditförluster", enligt rapporten.

Rörelseintäkterna ökade med 16 procent till 557 miljoner kronor vilket också förklaras av ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster, ett ökat räntenetto och ökade provisionsintäkter.

Räntenettot ökade med 7 procent till 584 miljoner kronor och nettoresultatet av finansiella poster förbättrades till -1 miljon kronor från -48 miljoner kronor. Provisionsintäkterna uppgick till 306 miljoner kronor, vilket var 13 bättre än året innan.

Rörelseresultatet i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 11 procent till 78 miljoner kronor, jämfört med 70 miljoner kronor under samma period för ett år sedan.

Resultatet före kreditförluster ökade med 7 procent till 76 miljoner kronor.

Rörelseintäkterna ökade med 6 procent till 99 miljoner kronor.

Utlåningen ökade med 9 procent till 114 miljarder kronor, jämfört med 104 miljarder kronor under samma period i fjol.

"Länsförsäkringar fortsätter att ha framgångar på bankmarknaden, en bra tillväxt i bolåneaffären och en mycket god kreditkvalitet i låneportföljen. Vi förlänger framgångsrikt förfalloprofilen i upplåningen", säger Anders Borgcrantz, vd för Länsförsäkringar Hypotek.

Platsannonser