Tove Flodgren Isakson, Sverigechef, Fondia | Foto: Fondia
Tove Flodgren Isakson, Sverigechef på Fondia som är ett av de bolag som erbjuder affärsjuridiska tjänster utan att vara en advokatbyrå | Foto: Fondia
Juridik

Affärsjuridiskt segment i förändring

Ökad förvärvstakt och konsolidering är att vänta inom marknaden för affärsjuridiska tjänster. Både internationella juristfirmor och revisionsjättar är på väg in.

Uppdaterad 2016-06-10
Publicerad 2016-06-10

Ett nytt segment inom affärsjuridiken, där leverantörer av extern kompetens inte utgörs av advokatbyråer, är på uppgång.

Under de senaste åren har en rad bolag – såsom Fondia, North Law, Jansson & Norin och Legalworks – börjat erbjuda extern juridisk kompetens och rådgivning till den svenska marknaden utan att vara advokatbyråer.

Men branschen är spretig och består alltjämt av flertalet mindre aktörer, vilket bäddar för ökad förvärvstakt inom den närmsta framtiden.

– Eftersom marknaden är så snabbväxande och fragmenterad med många små spelare så tror jag att det kan bli en hel del fusioner framöver, både i form av regelrätta samgåenden och strategiska allianser, säger Ulf Lindén, en av Legalworks två grundare tillika vd för bolaget.

Ulf Lindén
vd, Legalworks

När den finska affärsjuridiska leverantören Fondia valde att gå in på den svenska marknaden våren 2012 hade man stora förhoppningar om framtiden.

Verksamheten i Finland hade snabbt vuxit och blivit marknadsledande i ett nytt segment där externa affärsjuridiska tjänster i längre alltid levereras av advokatbyråer.

Etableringen i Sverige gick dock inte så bra som man hade hoppats. Fyra år efter lanseringen består bolagets svenska verksamhet alltjämt av endast tre personer.

– Det har tagit litet längre tid än vad vi trodde att etablera oss. Det har att göra med att vi kommer med en ny typ av tjänstemodell och tänk, vilket kräver en inarbetning på en ny marknad. Vi startade också från i princip "scratch" med arbetet att bygga upp vår bas av kunder här, säger Fondias Sverigechef Tove Flodgren Isakson.

För att expandera verksamheten framöver öppnar Tove Flodgren Isakson nu för att bolaget kan komma att köpa upp konkurrenter.

– Vi ska fortsätta att växa i Sverige. Det har gått jättebra i Finland och det finns ingen anledning till att det inte skulle kunna bli lika stort och större i Sverige. Vi har ju ett eget koncept och en egen affärsstrategi och om vi ska överväga att gå ihop med en annan aktör är det i så fall väldigt viktigt för oss att kunna fortsätta arbeta utifrån det, säger hon.

Fondia beskriver sitt erbjudande som "legal department as a service" och bygger, enligt Tove Flodgren Isakson, på "flexibilitet och långsiktighet" där man, oftast under en längre period, erbjuder sina klienter juridisk kompetens efter behov.

Bolaget belönades i höstas med en andraplats på Financial Times lista över framstående icke-brittiska "game changers" inom juridiken de senaste tio åren, och Tove Flodgren Isakson tvekar inte att ta åt sig äran för utvecklingen i Sverige.

– Vi är ju föregångarna inom segmentet här i Sverige. Många har sedan inspirerats av oss och det beror nog i alla fall inledningsvis på vår historia i Finland, säger hon.

Legalworks, som själva nämner Fondia som en föregångare och en inspiration, har ingått i vad man kallar för "en strategisk allians" med Fondias finska konkurrent Laissa, där man jobbar tillsammans för att "erbjuda kunderna en så bra tjänst som möjligt".

– Vi är inne i en expansiv fas, och det är sannolikt att vi kommer att göra en del aktiviteter. Sen om det blir strategiska allianser eller förvärv vet jag inte, säger Ulf Lindén.

Hur skulle ni ställa er till att bli uppköpta och ingå i ett annat bolag?
– Det ska jag inte utesluta. Eftersom vi fungerar som ett företag och inte som en partnerorganisation finns det fler olika möjligheter att växa, men vi har inget uttalat mål att bli uppköpta.

Utanför Sverige har förvärvstakten i segmentet varit hög de senaste åren, där bland annat större internationella bolag har köpt upp mindre lokala aktörer.

Ett färskt exempel på en sådan affär var när den amerikanska affärsjuridiska leverantören Axiom i januari förvärvade kanadensiska Cognition och på så sätt tog sig in på grannlandets marknad.

Axiom har idag totalt 17 kontor i tre olika världsdelar – Nordamerika, Europa och Asien – och förkroppsligar en trend som Ulf Lindén tycker sig se vara på väg även till Sverige.

– Det finns en hel del internationella aktörer (affärsjuridiska leverantörer, reds anm.) som ännu inte har fått fotfäste i Sverige, men som har kommit till olika länder i Europa, säger han.

Intresset för att ta sig in på den svenska marknaden tycks dock inte enbart komma från utpräglade affärsjuridiska leverantörer.

– I Sverige skulle man även kunna tänka sig att revisionsjättarna kan vara intresserade av att köpa sig in i marknaden, säger Ulf Lindén.

Den gemensamma nämnaren hos de externa potentiella investerare som Legalworks har talat med är att alla uttrycker ett stort intresse för att vara med och förändra juristmarknaden, då många upplever den som konservativ och icke-dynamisk.

Fondia, som själva vill vara med och förändra sättet som affärsjuridiska tjänster levereras på, för att upprätthålla sitt rykte som en "game changer", kan alltså mycket väl komma att möta konkurrens när det gäller att växa – både från konkurrenter i branschen och från utomstående aktörer i utlandet och i Sverige.

Platsannonser