Mats Persson, Head of Hedging and Pricing på Fortum, prissäkrar energiföretagets elproduktion för miljardbelopp på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Börs

Affärer för miljarder

Fortum säkrar sin elproduktion på Nord Pool för miljardbelopp och samtidigt lockar bankernas elcertifikat investerare som vill spekulera i elpriser.

Uppdaterad 2016-11-07
Publicerad 2016-10-13

På den nordiska elbörsen Nord Pool omsätts nästan all el som produceras i Norden. Det som är specifikt för prissättningen på den nordiska elmarknaden är att den påverkas väldigt mycket av vädret eftersom produktionen historiskt till en stor del bestått av vattenkraft som är direkt hänförbar till vattentillgången. Cirka 50 procent av elen som handlas på Nord Pool kommer från vattenkraft.

– Nu på senare år har även vind fått en större betydelse. Andelen vindkraftverk har ökat väldigt mycket de senaste fem åren och ökar fortfarande. På kort sikt påverkar alltså tillgången på vind, i allt större utsträckning, priset på el. Men eftersom tillgången på vind ändras från dag till dag så pratar vi om spotpriset, alltså priset på el under kommande dag, säger Mats Persson som har jobbat 19 år inom energihandel i olika roller.

Idag arbetar han som Head of Hedging and Pricing på Fortum i Stockholm och chef för ett team i Sverige, Finland och Polen. Mats Persson prissäkrar Fortums elproduktion för miljardbelopp på den nordiska elbörsen Nord Pool. Till stor del bygger Fortums affärsmodell på att investera i flera olika typer av elproduktionsslag och teknologier för att producera el.

Den finansiella elmarknaden i Norden påverkas av makroekonomisk omvärldsinformation som är indirekt kopplat till Norden. Bland annat priser på fossila bränslen, framförallt kol. Även om det inte finns så mycket kolbaserad produktion i Norden så finns det alltid en viss sannolikhet för import eller export av el från och till Kontinentaleuropa och där utgörs en större del av elproduktionen av kol och gaskraft.

Den så karaktäristiska säsongsvariationen börjar suddas ut eftersom handeln bli mer internationell. När efterfrågan på el minskar i Norden på sommaren går efterfrågan upp på luftkonditionering i södra europa. Högre ekonomisk tillväxt ökar även efterfrågan på el när produktionstakten skruvas upp i el-intensiv industri.

Mats Perssons huvudsakliga uppgift är att prissäkra Fortums elproduktion för framtiden. Ofta prissäkras cirka 50-80 procent av Fortums totala elproduktion.

– För att bestämma exakt hur mycket av vår produktion som vi vill prissäkra kollar vi på framtida risker vad gäller prisutvecklingen men även hur mycket risk internt vi vid tillfället tål att vara exponerade mot. Det varierar ofta från år till år.

Men det finns även utrymme för daglig handel.

– För intraday-handel har det relativa värdet, av att vara skicklig på att handla med el, ökat. Trenden med fler och fler vindkraftverk, mer volatila spotpriser, har skapat en oemotståndlig möjlighet vid daglighandel med el. Den dagliga handeln har fått en större betydelse och ett större värde.

Persson poängterar att den förändrade strukturen på elmarknaden har gjort det allt viktigare att göra riskanalyser och att hantera stora mängder realtidsinformation. Olika parametrar påverkar olika tidshorisonter. Vind och temperatur ger elpriset imorgon och vatten ger elpriset kommande säsong eller år.

– Vid daglighandel i el räcker det inte med en bra analys. Det gäller att vara här och nu och ha koll på sin omvärldsbevakning. Imorgon är en ny roulett i kasinot och då får man börja om från början. Hantering av en enorm mängd av realtidsinformation har fått betydligt större betydelse.

Omsättningen på den finansiella elmarknaden kan vara flera gånger större än den underliggande volymen på Nord Pool. Elpriser upp till 10 år framåt i tiden handlas med certifikat noterade på Nasdaq Commodities.

Med Handelsbankens elcertifikat går det att spekulera om elpriset kommer stiga eller sjunka.

– Elcertifikatet Long el H handlas i ett något längre perspektiv. Till exempel kan det handla om säsongsbaserade prisspekulationer, att man tror att det kommer bli en kall vinter med lågt utbud av vatten från vattenmagasin, vilket i sin tur påverkar elpriset. Intresset för för Long el H har däremot inte varit lika starkt som för det med hävstång, Bull El x2 H, berättar Martin Jansson, råvarustrateg på Svenska Handelsbanken.

Bull El tjänar köparen pengar när elpriset stiger och med hävstång följer de kvartalskontrakt som handlas på Nordpool.

Under senaste fem åren har Bull EL x2 H sjunkit med nästan 50 procent. Men under senaste tolv månaderna ökat med 60 procent och den senaste månaden med nästan 70 procent.

De senaste månaderna har elpriset gått upp med ca 30 procent och det har varit ett väldigt starkt intresse för elcertifikatet Bull El x2 H med dubbel hävstång. 

– Även om 30 procent låter mycket så ska man komma ihåg att det fortfarande är under det normala. Men eftersom elpriset varit på så extremt låga nivåer de senaste åren så är ju 30 procent, relativt sett, en stor uppgång. Den publik som handlar med hävstång letar efter trender. Elen har varit en kraftig trend, vilket alltså lockar denna typ av investerare till elcertifikatet Bull El x2 H, säger Martin Jansson.

Det som inte går att styra över är politiska beslut som i allra högsta grad påverkar aktörer som Fortum och andra investerare inom el.

– Om man pratar riktigt långsiktigt, säg mer än 10 år framåt, så bör även analyseras vilka politiska styrmedel som kan tänkas komma för att utveckla mängden förnybar produktion. Till exempel energiöverenskommelsen som kom före sommaren om att det ska byggas 180 TWh mer förnyelsebar produktion före 2030, säger Mats Persson på Fortum.

 

Viktoria Lyttkens, frilansjournalist

Nord Pool

Fakta 2015

Total handelsvolym: 489 TWh

UK Day-Ahead: 110 TWh
Nordic/Baltic Day-Ahead: 374 TWh
Intraday: 5 TWh

Antal kunder: 380

Ägare: Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oy, Energinet.dk, Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av näringslivets hjärta; profilerna, pengarna och politiken.

Logga in