Rikard Josefson, Claes Hemberg, Björn Bringes, Gustaf Rentzhog, Lars-Åke Norling. Foto: Respektive bolag
Rikard Josefson, Claes Hemberg, Björn Bringes, Gustaf Rentzhog, Lars-Åke Norling. Foto: Respektive bolag
Finans

”Affären ökar tempot i tjänstepensions-tech”

Riskkapitalbolaget Nordic Capital förvärvar Max Matthiessen. ”Min uppfattning är att konsumenten kommer bli mer medveten om vilka avgifter man betalar. Det kommer sätta press på avgifterna, säger Rikard Josefsson”, vd på Avanza.

Uppdaterad 2020-05-25
Publicerad 2020-05-25

Willis Towers Watson köpte Max Mathiessen för sex år sedan från Altor. Nu är det klart att Nordic Capital blir ny ägare.

Här när några reaktioner från finansbranschen på storaffären:

Rikard Josefsson, vd på Avanza:
Vad är din kommentar till att Nordic Capital köper Max Mathisessen? 
– Det har jag ingen direkt kommentar till, man kan utifrån se att Max kanske inte passade in helt i Tower Watson.

Hur ritar affären om kartan för de bolag som arbetar med tjänstepensioner?
– Inte alls för oss då vi bara har egen distribution och inte använder förmedlare.

Tror du att vi får se fler stora strukturaffärer?
– Det kommer säkert hända en del saker framöver, men det är väldigt svårt att gissa vilka de affärerna är

Hur kommer digitaliseringen förändra tjänstepensionsaffären?
– Det kommer framförallt öka transparensen för slutkund, det vill säga förmånstagaren. Min uppfattning är också att konsumenten kommer bli mer medveten om vilka avgifter man betalar och det kommer sätta press på avgifterna. Jag tror också företag i större omfattning kommer att teckna och sköta hela processen digitalt, säger Rikard Josefsson, vd på Avanza.

Claes Hemberg, oberoende ekonom:
Vad är din kommentar till att Nordic Capital köper Max Mathisessen? 
– Att det är en logisk affär. Ett bra exempel på att dra fördel av krisen. Branschen är under växande press. Priserna måste ned och kvaliteten måste upp. De som är först ut har mycket att vinna i både trovärdighet och marknadsandelar. Nordic Capital kan ju sin sak. De har bra insyn genom andra bolag. Men samordning räcker inte. 

Hur ritar affären om kartan för de bolag som arbetar med tjänstepensioner?
– Nordic Capital kan med sin bredd inom finans, hitta samordning som ingen annan. Det handlar både om kompetens, korsförsäljning, sänka kostnader och gemensam IT. Här finns dramatiskt mycket att göra. Bortom samordning behövs en omskakande digitalisering. Här kan affären agera motor, men det kräver en hel del jobb.

Tror du att vi får se fler stora strukturaffärer? 
– Ja, visst. Prispressen har bara börjat sänka priserna. Utrymmet för att använda teknik och verkligen förändra finans och pension är enorma. Många bolag har knappt börjat resan. Bara skrapat på ytan. I stället sitter de med hundratals system och enorma datorhallar och tusentals IT-anställda, ledda av långvägare till tjänstemän. När kunderna frågar efter kundnytta i eftermiddag. Världsbilderna är väldigt olika.

Hur kommer digitaliseringen förändra tjänstepensionsaffären?
– Digitaliseringen har knappt börjat. Bolagen har tjänat grova pengar alldeles för länge, för att ta digitaliseringen på allvar. I stället har fokus varit marknadsandelar. Ungefär som storbankerna för 20 år sedan. Men så läcker dessa Potemkin-bolag sakta men säkert. Plötsligt upptäcker de hur omsprungna de är, tio år för sent. Samma sak händer närmaste åren som pensioner.

– Nu kommer tech röra runt i både i produkter och service. Vi ser det redan tydligt i bolag som Avanza, Nordnet, Lysa med flera. Många fler nischer kommer dyka upp. 

– De senaste två åren har jag träffat 187 olika bolag. Mycket inom tech, men förvånansvärt få inom tjänstepensions-tech. Orsaken är att branschen ägs av ineffektiva kolosser. De ger intrycken av att branschen är död… Vilket inte alls är sant. Samma fenomen har vi sett inom vanliga försäkringar. Men där börjar det röra på sig. Här kan Nordic Capitals köp bli en motor som ökar på tempot i förändringen, säger Claes Hemberg, oberoende ekonom.

Björn Bringes, vd på Alpcot:
Vad är din kommentar till att Nordic Capital köpte Max Mathisessen?
– Det blir spännande att se vad en skicklig ägare som Nordic Capital med finansiella muskler kan göra med Max Matthiessen.

Hur ritar affären om kartan för de bolag som arbetar med tjänstepensioner? 
– För stunden förändras inte kartan, Max Matthiessen har bara bytt ägare. Framöver kan det säkert bli större fokus på digitalisering och tilläggsförvärv.

Tror du att vi får se fler stora strukturaffärer?
– Konsolideringen i branschen kommer att fortsätta. Kostsamma digitala satsningar och tuffare regelverk driver på utvecklingen.

– Det är andra stora transaktionen på kort tid i sektorn, Adelis köpte Säkra tidigare i år, och visar vilket stort intresse det finns för sektorn.

Hur kommer digitaliseringen förändra tjänstepensionsaffären? 
– Digitaliseringen förbättrar konkurrensen och ger ökad rörlighet på marknaden, och i kombination med ny lagstiftning skapas helt nya möjligheter för företag med digitala affärsmodeller, säger Björn Bringes vd på Alpcot.

Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.
Vad är din kommentar till att Nordic Capital köpte Max Mathisessen?
– Det här är positivt för hela branschen, förvärvet är ytterligare ett bevis för hur viktig den personliga rådgivningen är och kommer att förbli.

Hur ritar affären om kartan för de bolag som arbetar med tjänstepensioner? 
– All konkurrens är bra konkurrens, både för företagen och för kunderna. Den hjälper såväl branschen i stort som oss som företag att utvecklas och förbättras, och detta förvärv tror jag absolut kommer att bidra till att konkurrensen förstärks ytterligare inom branschen.

Tror du att vi får se fler stora strukturaffärer?
– Vår upplevelse är att den fortfarande ligger på en relativt låg nivå, men affärer som denna visar att det finns kraft och rörelse.

Lars-Åke Norling, vd Nordnet:
Vad är din kommentar till att Nordic Capital köper Max Mathisessen? 
– Jag har ingen specifik kommentar till affären, mer än att den verkar vettig ur ett affärsmässigt perspektiv. Jag har själv bara positiva erfarenheter av att ha Nordic Capital som ägare – dom är duktiga på att ta fram värden och potential hos bolag i finanssektorn, som i slutändan gynnar både kunder, medarbetare och ägare. Och Max Matthiessen är ju starka inom sitt område, så det här har alla förutsättningar att bli en bra matchning.

– Ur mitt eget perspektiv ser jag det som enbart positivt att Nordic Capital ökar sitt engagemang i finanssektorn. Det skapar ett fokus på vår bransch hos ägarna, och ger en större möjlighet till synergier och kunskapsdelning mellan bolagen i deras sfär.

Hur kommer digitaliseringen förändra tjänstepensionsaffären?
– Att öka digitaliseringen inom pensionsbranschen är fundamentalt för att skapa en sund marknad för pensionsspararna. Det handlar om allting från transparens kring villkor, avgifter, innehav och avkastning i befintligt sparande, till att hitta en gemensam och digital standard för flytt av pensionssparande mellan olika bolag.

Platsannonser