FinansNyhet

ÅF fullföljer köp av Pöyry

Publicerad

ÅF AB  påbörjade den 20 december 2018 ett frivilligt rekommenderat kontant uppköpserbjudande att förvärva samtliga utgivna och utestående aktier i Pöyry PLC.

Realtid.se

Enligt det preliminära utfallet av uppköpserbjudandet motsvarar aktierna som har lämnats in, tillsammans med det totala antalet om 6 367 632 Pöyry-aktier som ÅF har förvärvat genom köp på marknaden, cirka 99,0 procent av samtliga utgivna och utestående aktier och röster i Pöyry. Den förlängda acceptperioden för uppköpserbjudandet löpte ut den 15 februari 2019.

ÅF förklarade erbjudandet ovillkorat den 7 februari 2019 och kommer att fullfölja uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor. ÅF kommer att bekräfta och offentliggöra det slutliga utfallet av uppköpserbjudandet omkring den 19 februari 2019. Utbetalning av vederlag avseende förvärven av aktier i samband med fullföljandet kommer att äga rum omkring den 21 februari 2019.

I samband med offentliggörandet av det slutliga utfallet avser ÅF att förlänga acceptperioden med en efterföljande acceptperiod som kommer att påbörjas på ett datum som kommer att offentliggöras i samband med offentliggörandet av det slutliga utfallet, i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet.

Annons

ÅF kan komma att fortsätta förvärva Pöyry-aktier i den allmänna handeln på Nasdaq Helsinki Ltd eller i övrigt, till ett pris som inte överstiger erbjudandevederlaget om 10,20 euro per aktie.

 

Annons