Finans Nyhet

Advokatsamfundet sågar insideråklagarna

Publicerad

Ekobrottsmyndighetens personal ”saknar grundläggande kunskaper”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är inte nådig i sin kritik mot Ekobrottsmyndigheten i Advokatsamfundets remissvar på regeringens förslag att myndigheten ska få ett rikstäckande ansvar för ekobrottsbekämpningen.

Samfundet påpekar att trots betydande ökning av finansiella och personliga resurser så är resultaten, mätt i antal fällande domar, undermåliga när det gäller mer komplicerade brottstyper.

Värst är det enligt samfundet när det gäller insidermålen där Ekobrottsmyndigheten bara vinner bifall i 50 procent av alla åtal. Det är inte godtagbart av flera skäl, skriver Anne Ramberg och hänvisar bland annat till den stigmatisering som stora ekobrottmål innebär för den tilltalade.

Annons

Hon menar att EBM:s ”upprepade misslyckanden”, som kan bero på bristande utredningar eller åtalsunderlag, inte bara skadar tilltron till myndigheten utan hela rättsväsendet.

”Ekobrottsmyndigheten har visat att myndigheten saknar grundläggande kunskaper på en rad områden. Personalomsättningen har också varit mycket hög. Man får vidare ett bestämt intryck av att alla tjänstemän inte i alla avseenden är mäktiga uppgiften att göra erforderliga överväganden i fråga om allt från användandet av straffprocessuella tvångsmedel till väckande av åtal”, skriver Anne Ramberg.

Vidare väcker hon frågan om ekobrottsbekämpningen i själva verket borde flyttas över till den ordinarie Åklagarmyndighetens verksamhet.

Annons

Samtidigt, påpekar samfundet i sitt remissyttrande, görs försök till att förbättra organisationen och rekryteringar till en ny finansmarknadskammare pågår.

Kravet på specialisering är ett av skälen till att ekobrottsbekämpningen, enligt samfundet, trots allt bäst hanteras av en egen myndighet. Remissvaret ger stöd för att EBM får ett nationellt ansvar för samtliga brottstyper som myndigheten handlägger då ett nationellt ansvar kan bidra till en mer enhetlig, konsekvent och förutsebar verksamhet.

Advokatsamfundet vill dock se att EBM slutar fokusera på statistiken och istället ”fokuserar på den mycket allvarliga ekonomiska brottslighet som faktiskt föreligger”.

Annons
Annons