Annons

Annons

Advokatsamfundet prickar två MAQS-advokater

Två MAQS-advokater anses ha åsidosatt god advokatsed och får erinran om jäv från Advokatsamfundet.

Två MAQS-advokater som företrätt Tele2 Sverige vid en hyresrättslig tvist med fastighetsbolaget Allum, prickas nu av Advokatsamfundet för att ha åsidosatt god advokatsed, skriver Dagens Juridik. 

Det var under förhandlingarna mellan ombuden som det kom fram att de två MAQS-advokaterna hade omfattande kunskaper om fastighetskoncernen Allum och dess beslutsprocesser.

Allums ombud fick sedan veta att MAQS-advokaterna tidigare hade företrätt koncernen under lång tid i andra uppdrag och påpekade det olämpliga i att de nu företrädda Allums motpart. Enligt Allums ombud ska då MAQS-advokaterna ha svarat med att de skulle "förlika bort ärendet snabbt".

Allum anmälde intressekonflikten till Advokatsamfundets disciplinnämnd och menar i anmälan att det finns risk för att kunskap som erhållits i MAQS-advokaternas tidigare arbete nu kan missbrukas i tvisten mellan Allum och Tele2. 

I anmälan menar även Allum att MAQS-advokaternas agerande strider mot den lojalitetsplikt de haft gentemot Allum som klient. Allum skriver också att deras uppdrag för MAQS inte var avslutat och att det fanns planer för Allum på att anlita advokaterna som stadigvarande rådgivare. 

MAQS-advokaterna nekar till anklagelserna och uppger att de inte hade någon kännedom om bolaget utöver det som var allmänt känt i branschen och menar samtidigt att de gjort en grundlig prövning av frågan om intressekonflikt och att detta resulterade i att ingen jäv förekom. 

Allum uppger i sitt genmäle att MAQS-advokaterna påstående om deras ringa kunskaper om koncernen är ”felaktiga och anmärkningsvärda".

De får också stöd från Advokatsamfundets disciplinnämnd som finner att MAQS-advokaterna brustit i sin kvardröjande lojalitetsplikt gentemot Allum mot bakgrund av de tidigare uppdragen.

”Till följd av de tidigare uppdragen har det även förelegat risk för att kunskap som omfattas av advokaternas tystnadsplikt kunnat ha betydelse i det nya uppdraget”, skriver disciplinnämnden i sitt uttalande. 

Eftersom MAQS-advokaterna ändå gick vidare som ombud för Allums motpart, menar nämnden att de åsidosatt god advokatsed och tilldelar de båda advokaterna en erinran.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons