Magnus Sundqvist, Head of Digital på Synch
Juridik

"Advokatrollen kommer att bli svårare"

"Advokatrollen kommer att bli svårare och än mer utmanande. Det kommer inte att räcka att vara en kompetent advokat utan en djupare förståelse för teknikens fördelar och brister kommer att vara avgörande". Det säger Magnus Sundqvist,  Head of Digital på Synch, som svar på hur advokatrollen kommer påverkas av digitaliseringen. 

Uppdaterad 2017-12-05
Publicerad 2017-12-05

Magnus Sundqvist, Head of Digital på Synch Advokat, kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Digitalisering är ett av Synchs kärnområden och vi har arbetat aktivt med frågan ända sedan starten av byrån 2014. Detta märks också tydligt inom organisationen genom att Digital Services är ett eget affärsområde och inte enbart en back-office eller supportfunktion.

För att följa den snabba tekniska utvecklingen har vi sedan starten även haft en så kallad Lab-verksamhet där den som är intresserad har haft möjlighet att internt eller i samarbete med tredje part följa, testa och utveckla olika tekniska lösningar.

Vi strävar efter att kontinuerligt implementera olika lösningar internt för att öka effektiviteten och höja kvalitén i vårt arbete. Vår ambition är att med teknikens hjälp standardisera och förenkla våra tjänster där det är möjligt och därmed kunna leverera mycket konkurrenskraftiga tjänster till fasta priser. Vi har också utvecklat flera externa tjänster till exempel inom contract managment, GDPR och etablering av bolag.  

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder? 

– Vi är, som tidigare nämnts, organiserade i fyra affärsområden varav Digital Services är ett. Där driver vi denna typ av frågor, både externt med produkt och tjänsteutveckling samt interna arbetssätt. Affärsområdet har idag fem anställda varav två besitter kompetens inom både IT-utveckling och juridik. 

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster? 

– AI och övrig digitalisering innebär stora förändringar för vårt dagliga arbete. Delar av arbetet standardiseras och förenklas. Den här utvecklingen skapar möjlighet för kunder som tidigare inte haft ekonomisk styrka att få tillgång till högkvalitativa juristtjänster nu kan få det.

Detta innebär också att kvalitén höjs i leveransen samtidigt som priset kan hållas oförändrat eller till och med sänkas. Slutligen kommer leveranstider att kortas och det manuella arbetet kunna fokusera på områden i leveransen som tekniken för närvarande inte behärskar.

Digitaliseringen innebär  väldigt stora möjligheter och förändringar när det gäller hur branschen kommer arbeta och kommunicera med kunderna, till kundernas fördel.

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Enklare typer av tjänster som karakteriseras av att de är repetitiva, till exempel standarddokument eller granskning av stora mängder avtal.

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– För att använda standardiserade AI-produkter/-tjänster kommer det inte krävas några nya specialistkompetenser, det är mer fråga om allmän datorkunskap och villighet att förändra arbetssätt. 

Däremot kommer det finnas advokatbyråer som utvecklar egen teknik eller anpassar befintliga tjänster och detta kräver givetvis en djupare teknisk kompetens.

Den traditionella synen på hur man blir en bra jurist kommer att förändras liksom de uppgifter som ingår i upplärningen av nya jurister. 

Synch har idag två utvecklare som även är jurister, den kombinationen kommer att bli oerhört attraktiv framöver.

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska  inom några år?  

– Vi tror att advokatbyråer som sådana kommer att förändras, både i hur de är organiserade, ägda och drivs framöver. Synch har valt att arbeta på ett mer modernt sätt och har ingen traditionell delägarstruktur utan är organiserat som ett vanligt konsultbolag och har därför inte riktigt tänkt i dessa banor. 

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Generell IT-kunskap men framför allt villigheten att anpassa sig och använda nya tekniska lösningar kommer vara viktigt. Om IT-funktioner kommer bli viktigare beror på vilken strategi man väljer, vill man bara använda standardprodukter så förändras inte så mycket men vill man driva egen utveckling så kommer kraven att öka. Viktigt också att IT inte är en supportfunktion utan en del av affärsverksamheten. Utveckling kan inte ske i en traditionell IT-support utan måste vara integrerad i affärsverksamheten. Både för att förstå behovet/möjligheterna men också för att få acceptans.

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Nej förändringen kommer att påverka samtliga rättsområden. Vissa påstår att man kommer att vara ”skyddad” om man enbart ägnar sig åt komplex juridik men vi är inte säkra på att det är sant. Den tekniska utvecklingen går otroligt snabbt framåt och när den mognat ytterligare något så ligger det störst värde i att digitalisera det som anses vara komplext och således också har högst värde.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Utgångspunkten är givetvis att advokatbyråerna måste ta ansvar för sin leverans och sker denna helt eller delvis genom digitala verktyg finns där ett ansvar. Detta är en väsentlig skillnad från vad legal techbolag på marknaden erbjuder eftersom de friskriver sig från ansvar för sina tjänster. Denna skillnad ställer högre krav på advokatbyråerna att verkligen förstå de verktyg som man använder i sin verksamhet. 

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Det går inte att svara på frågan, men användandet kommer successivt att öka. Sannolikt kommer det vara stora skillnader mellan de advokatbyråer som omfamnar den nya utvecklingen och de som fortsätter att avvakta eller till och med streta emot.

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Advokatrollen kommer att bli svårare och än mer utmanande. Det kommer inte att räcka att vara en kompetent advokat utan en djupare förståelse för teknikens fördelar och brister kommer att vara avgörande. Det en otroligt spännande framtid som vi måste möta med ett öppet och nyfiket sinne men samtidigt inte tveka att utnyttja vårt kritiska tänkande och våga ifrågasätta förändringar, något som vi skolats i.

Platsannonser