Magnus Stein (CEO tillika en av grundarna på Avtal24) och Jacob Sandelin, som är en av de som varit med och utvecklat avtalsroboten Botboten.
Juridik

Advokatroboten som överklagar P-böter

Nu har den webbaserade juristbyrån Avtal24 tagit fram en advokatrobot som ska göra det lättare att överklaga parkeringsböter. "Vår förhoppning är att Botboten kommer att jämna ut kunskapsglappet för alla som fått felaktiga böter och bli Sveriges motsvarighet till ”Do not pay" säger Magnus Stein, CEO tillika en av grundarna till Avtal24, till Realtid. 

Uppdaterad 2017-08-14
Publicerad 2017-08-14

Tack vare advokatrobotar kan ärenden, som tidigare tog flera timmar att slutföra, färdigställas på endast några minuter.

Realtid.se skrev tidigare om  företaget AirHelp som lanserade flygbranschens första AI-advokat, Herman. Syftet med Herman var att snabbt och effektivt analysera konsumenters ärenden gällande ersättning för försenade flyg. Istället för 20 minuter  tog det nu mindre än en sekund att manuellt granska ett ärende. 

Nu har Avtal24 utvecklat en advokatrobot, som ska göra det enklare att överklaga en parkeringsbot som man anser är felaktig. Genom att svara på några frågor tar advokatroboten fram en juridiskt korrekt överklagan som skickas direkt till aktören. 

Magnus Stein, CEO tillika en av grundarna till Avtal24 kommenterar till Realtid: 

Varför har ni tagit fram det här verktyget?

 –  Vi såg att det fanns ett stort behov på marknaden då många upplever det som komplicerat att överklaga sina parkeringsböter idag. Många vet att de har fått en felaktig bot men har inte kunskapen, eller tiden, att överklaga. Senaste tiden har det stora antalet felaktiga parkeringsböter som utfärdas varje år uppmärksammats, inte minst i media. Eftersom vi hade de tekniska förutsättningarna och kunskapen såg vi möjligheten att dela med oss för att hjälpa den enskilde.

 Vad hoppas ni på att uppnå?

 –  Vår förhoppning är att Botboten kommer att jämna ut kunskapsglappet för alla som fått felaktiga böter och bli Sveriges motsvarighet till ”Do not pay”

Den amerikanska motsvarigheten ”Do not pay” lanserades hösten 2015 och hade efter bara ett par månader, enligt Techinsider, överklagat böter värda tre miljoner dollar och vunnit över 160.000 överklaganden, vilket motsvarar 64 procent av alla försök.

Hur har verktyget ”Do not pay” fungerat som förebild?

 –  I och med att vi redan har de tekniska förutsättningarna samt det ”know how” som krävs för att bygga sofistikerade botar har processen till stor del handlat om att hitta applikationsområden. Där har ”Do not pay” fungerat som förebild och inspiration.

 Planerar ni att även gå in i andra branscher med avtalsrobotar?

 –  Ja. Snart kommer Botboten även att kunna hantera reklamationsärenden. Modellen är skalbar och tekniken bygger på samma AI som vi tagit fram för Avtal24. Vi planerar att kontinuerligt vidga Botbotens tillämpningsområden.

 

 

 

 

Platsannonser