Finans Nyhet

Advokatpromenad prövad i högsta instans

Publicerad

Advokaten som ville ha ersättning för några minuters promenad får delvis OK från Högsta Förvaltningsdomstolen.

I början av året skrev Realtid.se en artikel om advokat Zacharias Hallenkrantz i Växjö som hoppades på promenadseger i Högsta förvaltningsdomstolen.

Han får nu delvis rätt av Högsta förvaltningsdomstolen som anser att advokaten har rätt till 325 kronor inklusive mervärdesskatt för tidsspillan om 15 minuter i samband med förvaltningsrättens muntliga förhandling i juli 2010. Advokaten ville själv ha en ersättning på 650 kronor för den halvtimme som han förlorat i samband med förhandlingen. Han menar att den tid det tar att förflytta sig från sitt kontor till förvaltningsrättens lokaler inte är obetydlig.

Justitiekanslern, som yttrar sig i ärendet, håller med tidigare instanser och menar att förflyttningstiden är obetydlig. Fast i överklagandet påpekar Hallenkrantz att tidsspillan även avser mer än bara promenaden och detta tar JK fasta på:

Annons

”Tid som går åt för att ta fram akten och ta på sig/av sig ytterkläderna bör däremot, om än i självfallet obetydlig, kunna ersättas som tidsspillan och bör då inräknas i den tid som det tar att förflytta sig till och från domstolen. Det måste givetvis accepteras att ett biträde, även vid kort gångväg till domstolen, lämnar sitt kontor i god tid före förhandling att viss tidsspillan i form av väntetid inför förhandlingsstarten kan uppstå. Tid för att möta klienten i anslutning till förhandlingen bör också kunna ersattas som tidsspillan, om den inte ersätts som arbete. I den mån väntetid ägnas åt genomgång av målet eller möte med klienten bör nedlagd tid dock normalt kunna debiteras som arbete.”

Sveriges Advokatsamfund yttrar sig också i målet och ifrågasätter Kammarrättens dom som bara tog hänsyn till förflyttningstiden mellan advokatkontor och rätten. Högsta förvaltningsdomstolen håller med i samfundet och poängterar att det förmodligen behövs minst en kvart för att förbereda sig inför en förhandling, detta oavsett om kontoret ligger nära domstolen eller ej. Och en kvart kan inte anses vara obetydlig och därför får Hallenkrantz rätt till ersättning för tidsspillan om 15 minuter i samband med den muntliga förhandlingen.

Annons