Finans Nyhet

Advokatkriget trappas upp

Publicerad

De tunga advokaterna Sture Larsson, Göran Ramberg och Jan Lombach ville debattera den heta frågan om intressekonflikter och jävsproblematik, men Advokatsamfundets tidning Advokaten, där generalsekreterare Anne Ramberg är ansvarig utgivare, stoppade inlägget. Dessutom kritiserar Peter Danowsky (bilden) Anne Rambergs lön som stigit med 58 procent på fyra år – till 1,9 miljoner kronor.

Nu på fredag möts de konservativa advokaterna och de affärsjurister i Stockholm som kallats kuppmakare och utmanare, när Advokatsamfundet håller sin årsstämma i Göteborg.

Det är laddat för heta diskussioner sedan utmanarna lämnat in fem motioner förutom den som Realtid.se skrev om i går som kan tvinga fram en försäljning av samfundets högborg i Diplomatstaden i Stockholm.

Advokater som Realtid.se pratat med hävdar, uppriktigt oroade, att om motionerna får avslag på löpande band kan det resultera i att samfundet spricker. En advokat som vill vara anonym säger att Anne Ramberg vid flera tillfällen svarat ”Då får ni väl gå ur”.

Annons

– Nog knakar det, men det finns en geniun önskan att lösa frågan inom samfundet, säger en annan advokat som också önskar vara anonym.

Realtid.se har tagit del av det tio sidor långa refuserade artikelmanuset från Sture Larsson, Göran Ramberg och Jan Lombach med rubriken ”Advokatetik i fara”.

Artikelförfattarna diskuterar ingående tillämpningen av jävsregler som de anser inte är anpassade till dagens verklighet med stora kunder inom bank- och försäkringsväsende och stora bolag med miljardomsättning. De hävdar att relationen med dessa stora kolosser kräver särskilda etikregler. ”Det är närmast löjeväckande att Advokatsamfundet finner det erforderligt att, genom att förbjuda att advokatjäv avtalas bort, skydda (exempelvis) AB Volvo och Näringsdepartementet mot de negativa effekterna av om de med öppna ögon väljer att, i en inbördes förhandling eller tvist, låta sig företrädas av advokater som enligt gällande regler om advokatjäv inte kan ta de uppdragen.”

Annons

”Vi överdriver inte om vi inleder med att säga att dagens situation inom den svenska advokatetiken utgör ett allvarligt hot mot Advokatsamfundets, och därmed den svenska advokatkårens, framtid”, skriver artikelförfattarna.

De ser faror i att Advokatsamfundets ledning, som de hävdar, inte lyckats reformera den etiska koden som advokaterna ska följa. Att samfundet skapat ett etiskt lapptäcke som inte hänger ihop.

Så utmanarnas två motioner som kräver att de etiska reglerna om intressekonflikter utreds är kärnan.

Annons

En av de som undertecknat motionerna är Wilhelm Lüning, advokat och partner på Cederquist. Hans byrå agerade innan Advokatsamfundet i april förra året gjorde sitt uttalande om att affärsbyråer inte kunde företräda fler än en part vid så kallade controlled auctions.

– Cederquist skrev till Advokatsamfundet förra året med en uppmaning om att utreda konfliktreglerna, innan samfundet gick ut med sitt yttrande i april. Vi efterlyste en ordentlig genomlysning av hela problemkomplexet med intressekonflikter. Det är en viktig fråga som påverkas av näringslivets förändring, koncernförhållanden och även konkurrensen från utländska byråer som opererar i Sverige, säger Wilhelm Lüning, till Realtid.se.

Eftersom frågan är känslig, förtydligar Wilhelm Lüning att hans byrå inte sagt att man ska tillåta byråer att företräda fler vid controlled auctions, utan just att det behövs en samlad utredning på hela området.

En ytterligare fråga är reglerna om huruvida advokater kan sitta som styrelseledamöter i bolag där de samtidigt är rådgivare.

– Jag har själv styrelseuppdrag i ett börsnoterat bolag. För mig vore det otänkbart att vara styrelseledamot och samtidigt rådgivare, men det är tillåtet i dag enligt Advokatsamfundets etiska regler. Det är en fråga som bör ingå i en översyn, säger Wilhelm Lüning.

Inför fredagen årsstämma, det så kallade fullmäktigemötet, har deltagarna fått en pärm med material. Men det saknas uppgifter om hur samfundets styrelse ställer sig till de motioner som ska behandlas. Det är något som irriterar Peter Danowsky på firman Danowsky & Partners.

–Det är komplicerade frågor och det hade varit bra att se förslag från styrelsen om den yrkar på bifall eller inte, säger Peter Danowsky, som kommer att delta i stämman på fredag.

Ett tecken på att utmanarna kan få igenom sitt krav på att reglerna om intressekonflikter utreds är ett brev från den inflytelserika advokatbyrån Mannheimer Swartling till generalsekreteraren Anne Ramberg, skickat den 13 april i år undertecknat av delägaren och styrelseordföranden Björn Riese. Han skriver att Mannheimer Swartling delar uppfattningen om att det finns ett behov av en översyn.

”Vi utgår från att denna översyn kommer att ske i ljuset av de internationella strömningar som råder och även adressera de frågor som advokater verksamma med affärsjuridik ställs inför”, skriver Björn Riese i brevet.

– Det är inte bara vi som kallas revoltörer som tycker att det behövs en översyn. Controlled auctions är inte huvudfrågan, utan frågan om samtycke och huruvida man kan avtala bort ett jäv. Det skulle förvåna mig om det inte blir en utredning, säger Peter Danowsky.

En annan motion som väcker uppmärksamhet för en utomstående läsare är motionen från Peter Danowsky med flera, som kräver att samfundet och dess dotterbolag Sveriges Advokaters Service AB redovisar representationskostnaderna.

– Den lämnade redovisningen är inte tillräcklig och framför allt saknas de tidigare åren, säger Peter Danowsky.

I motionen kräver Danowsky att representationskostnaderna redovisas i detalj ända från millennieskiftet till och med 2004.

– Jag är rädd för att samfundets ledning vänt på perspektivet och i första hand ser till vad som är bra för samfundet som något i sig, och inte till vad som är bra för samfundets ledamöter. Här tror jag att det under senare år har skett en perspektivförskjutning, som har accentuerats sedan år 2000, säger Peter Danowsky.

Det sammanfaller med Anne Rambergs tidsperiod.

–Ja. Hon har gjort ett bra arbete men det är viktigt att då och då påminna sig om varför samfundet finns. Det är dags att lyfta fram de aspekterna nu.

Anne Ramberg tillträdde jobbet som generalsekreterare vid årskiftet 2000. Omdömena om henne är en rad lovord. Hennes starka ställning betonas. Det har också avspeglat sig i lönekuvertet.

Första året fick hon en lön på 1.192.500 kronor. Året därpå lyckades hon förhandla upp lönen till 1,6 miljoner kronor. Enligt samfundets senaste verksamhetsberättelse hade hon en lön på 1.886.446 kronor förra året. Det är en löneutveckling på 58 procent på fyra år. Dessutom har hon pensionsförmåner på 438.321 kronor förra året. Detta samtidigt som styrelseordförande och övriga i styrelsen arbetar oavlönat.

–Jag lyfte på ögonbrynet när jag såg att generalsekreteraren tjänar 157.000 kronor i månaden. Det motsvarar en vinst på 3 miljoner kronor i en advokatrörelse efter att alla kostnader är betalda. Och det är en oerhört god löneutveckling som ledamöterna bör känna till, säger Peter Danowsky.

Är det för vidlyftig representation i samfundet?

–Det vet vi först när vi får ta del av en redovisning, säger en anonym advokat.

– Vi vill i varje fall veta vart pengarna går. Och kostnaderna för det internationella samarbetet uppgår till 1 miljon, tillägger Peter Danowsky.

Förutom representationskostnader vill motionärerna få en redovisning av samfundets kostnader för kansliet, lokaler, it, resekostnader och marknadsföring. Man vill också att styrelsens villkor och de anställdas avtal redovisas.

Wilhelm Lüning, å sin sida, ser det principiellt viktiga i saken.

– Advokatsamfundet bör mot bakgrund av sina kärnvärden, leva upp till minst samma krav på genomlysning som ett börsnoterat bolag, säger Wilhelm Lüning.

Realtid.se i dag klockan 14:00: Anne Ramberg svarar på kritiken

Annons