Annons

Annons

Fredrick-Karlsson.jpg

”Genom digitaliseringen uppkommer möjligheten att effektivisera det juridiska arbetet”, säger Setterwalls nya CIO Fredrick Karlsson.
”Genom digitaliseringen uppkommer möjligheten att effektivisera det juridiska arbetet”, säger Setterwalls nya CIO Fredrick Karlsson.

”Advokaternas arbetssätt kommer att förändras”

Advokatbyråernas affärsmodeller utmanas av digitaliseringen. Det gäller också hur advokaterna arbetar säger advokatbyrån Setterwalls nya IT-chef Fredrick Karlsson. 

Fredrick Karlsson har arbetat i rollen som CIO (chief information officer) på Setterwalls Advokatbyrå i drygt en vecka nu. Hans uppgift är att skapa ett värde för verksamheten genom att nyttja de möjligheter som IT-systemet och digitaliseringen kan skapa. 

– Min roll handlar om att förstå verksamhetens behov och ta hjälp av den IT-teknik som finns för att förbättra och effektivisera verksamheten och stärka kundupplevelsen. 

Vilka möjligheter ser du?
– Digitaliseringsresan har pågått under en längre tid och det har skapat nya möjligheter, allt ifrån att få bort så mycket papper som möjligt till att effektivisera processerna och automatisera flödena. Företagen har tillgång till så otroligt mycket information idag och genom att sortera, behandla och analysera informationen kan man få information som är av stort värde för affärerna. Genom digitaliseringen uppkommer också möjligheten att effektivisera det juridiska arbetet.

Annons

Annons

Vad innebär det här på längre sikt?
– Att advokaternas arbetssätt kommer att förändras och att tjänster kan levereras på ett annorlunda sätt. Det i kombination med att nya aktörer etableras på marknaden kan leda till att traditionella affärsmodeller justeras.  

Du kommer närmast från programvaruföretaget Hogia. Vad lockade med Setterwalls?
– Jag attraheras av Setterwalls vision, att uppfattas som den främsta advokatbyrån bland klienter och medarbetare. Dessutom är det spännande att få lära sig om en för mig ny bransch som står inför betydande  förändringar och därmed intressanta utmaningar. Jag tror att jag har förmågan att leverera och skapa ett mervärde för Setterwalls så att byrån kan fortsätta att växa och uppnå sin vision. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons