”Genom digitaliseringen uppkommer möjligheten att effektivisera det juridiska arbetet”, säger Setterwalls nya CIO Fredrick Karlsson.
”Genom digitaliseringen uppkommer möjligheten att effektivisera det juridiska arbetet”, säger Setterwalls nya CIO Fredrick Karlsson.
Juridik

”Advokaternas arbetssätt kommer att förändras”

Advokatbyråernas affärsmodeller utmanas av digitaliseringen. Det gäller också hur advokaterna arbetar säger advokatbyrån Setterwalls nya IT-chef Fredrick Karlsson. 

Publicerad 2019-08-22

Fredrick Karlsson har arbetat i rollen som CIO (chief information officer) på Setterwalls Advokatbyrå i drygt en vecka nu. Hans uppgift är att skapa ett värde för verksamheten genom att nyttja de möjligheter som IT-systemet och digitaliseringen kan skapa. 

– Min roll handlar om att förstå verksamhetens behov och ta hjälp av den IT-teknik som finns för att förbättra och effektivisera verksamheten och stärka kundupplevelsen. 

Vilka möjligheter ser du?
– Digitaliseringsresan har pågått under en längre tid och det har skapat nya möjligheter, allt ifrån att få bort så mycket papper som möjligt till att effektivisera processerna och automatisera flödena. Företagen har tillgång till så otroligt mycket information idag och genom att sortera, behandla och analysera informationen kan man få information som är av stort värde för affärerna. Genom digitaliseringen uppkommer också möjligheten att effektivisera det juridiska arbetet.

Vad innebär det här på längre sikt?
– Att advokaternas arbetssätt kommer att förändras och att tjänster kan levereras på ett annorlunda sätt. Det i kombination med att nya aktörer etableras på marknaden kan leda till att traditionella affärsmodeller justeras.  

Du kommer närmast från programvaruföretaget Hogia. Vad lockade med Setterwalls?
– Jag attraheras av Setterwalls vision, att uppfattas som den främsta advokatbyrån bland klienter och medarbetare. Dessutom är det spännande att få lära sig om en för mig ny bransch som står inför betydande  förändringar och därmed intressanta utmaningar. Jag tror att jag har förmågan att leverera och skapa ett mervärde för Setterwalls så att byrån kan fortsätta att växa och uppnå sin vision. 

Platsannonser

Logga in