FinansNyhet

Advokater som begår brott utanför sin verksamhet ska kunna uteslutas

Publicerad

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss till Lagrådet, där regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur Advokatsamfundet ska utvidgas.

Miriam Istner-Byman

Enligt dagens lagregler kan Advokatsamfundets disciplinnämnd utesluta advokater på grund av brott som de begår utanför sin advokatverksamhet bara om det rör sig om ekonomisk oredlighet.

Regeringen föreslår nu att också en advokat som genom att begå brott utanför verksamheten visar sig uppenbart olämplig att vara advokat ska uteslutas ur samfundet.

Enligt regeringen är syftet med förslaget är att bättre säkerställa att advokater uppfyller kravet på lämplighet, och att enskilda ska kunna räkna med att den rättsliga hjälp som advokater tillhandahåller uppfyller högt ställda professionella och etiska krav.

Annons

Regeringens förslag har kommit till efter begäran från Advokatsamfundet, som redan 2011 tog initativ till en ändring och hemställde hos regeringen att rättegångsbalkens regler om uteslutning skulle ändras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Annons