Annons

Annons

Advokater ger hård kritik mot förvaltningsdomstolarna

Majoriteten av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och att processerna inte håller tillfredställande kvalitet.

En ny Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess visar på ett mycket lågt förtroende för de svenska förvaltningsdomstolarna bland svenska advokater.

– Resultatet är allvarligt och ett tydligt underbetyg för förvaltningsdomstolarna. I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central – man måste kunna lita domstolarnas objektivitet, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

61 procent av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Endast 12 procent anser att de är opartiska. Bland de som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, upplever 7 procent att är partisk.

Annons

Annons

– Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag enligt svensk grundlag: att iaktta opartiskhet, säger Carl Göransson.

Advokaterna är även kritiska till hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolarna resonerat när de har dömt. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är 17 procent.

84 procent av skatteadvokaterna anser dessutom att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Motsvarande utfall för de som processer i andra domstolar är 15 procent. Enast 5 procent av advokaterna som intervjuats i undersökningen godkänner förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis.

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Bland de som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

– Samtidigt som förvaltningsdomstolarna får mycket hård kritik har de allmänna domstolarna ett starkt förtroende. Starkast är det bland brottmålsadvokater. Det är intressant då de i sina mål i de flesta fall har en högre förlustfrekvens än skatteadvokaterna. Innebörden av detta är att kritiken mot förvaltningsdomstolarna inte kan viftas bort med att skatteadvokaterna är dåliga förlorare, säger Carl Göransson.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons