Juridik

"Advokatens kärnvärden hotas"

Rättssäkerheten hotas genom att advokatens kärnvärden allt oftare ifrågasätts. Det menar Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet. 

Uppdaterad 2019-10-08
Publicerad 2019-10-08

En advokat ska företräda klienten med lojalitet, oberoende, utan någon intressekonflikt och med tystnadsplikt enligt lag. Reglerna är till för klienten men allt oftare framställs lagförslag som undergräver dessa regler.

Det skriver Mia Edwall Insulander, nytillträdd generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund i Svenska Dagbladet.

Som ett aktuellt exempel nämner hon Swedbanks beslut att släppa på advokatsekretessen efter påtryckningar från Ekobrottsmyndigheten (EBM) som utreder bankens inblandning i penningtvätt. Detta innebär att den norske advokaten som banken har konsulterat ska höras av EBM. 

Som skäl till varför Swedbank släpper på advokatsekretessen anges att de vill vara transparenta. Om detta skriver Mia Edwall Insulander att “ur ett juridiskt perspektiv är det mycket olyckligt eftersom det förskjuter synen på de grundläggande rättssäkerhetsprinciperna”. 

Hon menar att det faktum att man pratar om transparens i detta sammanhang “förskjuter synen på vad advokatsekretessen är och vad den är till för att skydda”.

Advokatens tystnadsplikt finns för att människor i förtroende ska kunna diskutera sina personliga och ekonomiska angelägenheter med sitt ombud utan risk för att det förs vidare. 

Mia Edwall Insulander menar det finns en stor risk för att processen inte sker rättssäkert när klienten inte vågar berätta allt för sin advokat. Resultatet blir att klienten inte får ett fullgott försvar. 

Platsannonser