Teamet på dNovo
Juridik

Advokatbyrån som inspireras av reklambranschen 

"Vi vill vända på varje sten i hur traditionella advokatbyråer jobbar och visa att man kan göra saker annorlunda". Det säger advokat Per Hendar, medgrundare till advokatbyrån dNovo, till Realtid.

Uppdaterad 2017-10-16
Publicerad 2017-10-16

Bakom dNovo, som startades vid årsskiftet, står Per Hendar, tidigare chefsjurist på Sony Ericsson, och Dan Cameras, tidigare advokat på MAQS.

Till grund för beslutet att starta eget låg en stark övertygelse om att traditionella affärsjuridiska advokatbyråer måste anpassa sig till den nya verkligheten. 

– Den ökade konkurrensen från aktörer som inte är advokatbyråer, till exempel juristbyråer, revisionsbyråer och sofistikerade digitala alternativ, gör att advokatbyråer måste se över vilket mervärde de skapar för kunden. Vi kan inte fortsätta att arbeta som vi alltid har gjort utan vi måste förändra oss, säger Per Hendar till Realtid.se.

På dNovo strävar man därför efter att vara mer som ett modernt företag än en traditionell advokatbyrå. Reklambranschen har till exempel inspirerat grundarna till att sitta i öppet kontorslandskap. 

– Reklambranschen har ofta spännade kontorslösningar och de är duktiga på marknadsföring. Vi försöker att anamma deras sätt att arbeta genom att sitta i öppet landskap och istället få möjlighet till att jobba med större ärenden i särskilda projektrum. Det har också bidragit till att vi har förenklat vår interna kommunikation och att alla kan känna sig delaktiga i verksamheten. Och sedan funderar vi mycket på hur vi uppfattas av marknaden i vårt sätt att arbeta och hur vi på bästa sätt ska bygga ett starkt varumärke.

Just vikten av att alla medarbetare ska känna sig som en del av företaget är något som Per Hendar ofta återkommer till. 

– På Sony Ericsson lärde jag mig hur duktiga företag arbetar med värderingar och, företagskultur. Underskatta inte värdet av god personalpolitik. Genom att dela mål och ekonomisk information inom organisationen får man med sig alla medarbetare. Exempelvis på våra veckomöten går vi alltid igenom byråns ekonomi. På många advokatbyråer kan jag uppleva att dessa frågor negligeras till förmån för ensidigt fokus på ekonomiska incitament. 

Vikten av att aktivt utforma en bra företagskultur har bidragit till att dNovo försöker skapa en platt organisation. 

– Det är inte ovanligt att delägare och jurister får allt fokus på traditionella advokatbyråer. Det är helt fel eftersom alla behövs. Vi fattar till exempel inte några beslut utan att alla medarbetare är delaktiga i beslutsprocessen. 

Vikten av att vara relevant för kunderna har även bidragit till att dNovo inte debiterar innan de har fått ett "ok" på priset från kunden. 

– Vi måste sätta tydliga prislappar på vårt arbete. Vi pratar priser ”up-front” och frågar hur kunden vill betala; fast pris, per timme med estimat och så vidare. Ibland är det en utmaning att få kunden att förstå arbetet bakom ett till synes enkelt avtal. Precis som bolagsjurister försöker vi också vara mer relevanta för våra kunder genom att lära oss deras verksamhet och ge råd proaktivt i ”förväg”. Vi vill leverera konkreta råd som kunden har direkt nytta av i sin affärsverksamhet, istället för att leverera rättsutredningar.

Per Hendar är övertygad om att förutsebara och fasta priser kommer att bli allt vanligare i advokatbranschen. 

–  Om advokatbyråerna vill fortsätta att vara relevanta måste de även vara tydliga och transparenta i sin prissättning. 

Platsannonser

Logga in