Finans Nyhet

Advokatbyråkartan ritas om

Vem slås ut om vem tar marknadsandelar när advokatbyråkartan ritas om i Stockholm?
Publicerad

Lindahl och MAQS är kraftigt reducerade, medan nya aktörer som Walthon, Titov & Partners eller Cirio tar marknadsandelar. Realtid går igeom vinnare och förlorare när byråkartan ritas om i Advokatstockholm.

De är likt stjärnor på himlavalvet som släcks och tänds, lyser starkt och faller. En av de berörda byråerna heter till och med Nova. 

I slutet av maj blev avslöjade Realtid att Advokatbyrån Nova tappade åtta delägare med Mats Willman i spetsen, som bröt sig ut för att bygga nytt under det nya namnet Walthon. 

Det här var den första nyheten i vad som skulle bli en serie: Advokatbyråer som splittras. Inget nytt under solen, kan man tycka, men 2018 skedde det med sällan skådad frekvens. Vad det kan bero på har Realtid tidigare skrivit om i denna analys: Därför splittras advokatbyråer

Annons

Dessutom var det inte vilka byråer som helst som splittrades, både MAQS och Lindahl hör till topp tio i Sverige. Under 2018 imploderade deras Stockholmskontor.

Detta har hänt:
Tisdagen 1 maj – Titov & Partners öppnar på Humlegårdsgatan 20. Det är Dimitrij Titov i spetsen för sju delägare som hoppat av Fylgia för att bygga eget.

Måndagen 28 maj – den nya byrån Walthon slår upp portarna. Mats Willman uppger att de tagit med sig två tredjedelar av Novas omsättning.

Annons

Onsdagen 13 juni – Advokatfirman Lindahl tar hjälp av PR-byrån Diplomat för att berätta om skilsmässan från Stockholmskontoret, som delas i två nya konstellationer, företrädda av David Frydlinger respektive Malcolm Wiberg.

Måndagen 27 augusti 2018 – Realtid får tips om att Hannes Snellman rekryterat ett helt team från MAQS. Nyheten följs snart av fler. Många passar på att förstärka sina organisationer när det visar sig att MAQS Stockholmskontor töms på delägare.

Onsdagen 5 december – MAQS meddelar att de tecknat kontrakt på nytt kontor. Från den 1 februari kommer Stockholmskontoret att drivas vidare från Waterfron Building. 

Annons

Inom loppet av en månad kommer både Lindahls och MAQS skyltar att ha plockats ned från porten på Mäster Samuelsgatan 20 i centrala Stockholm. Den som har minsta fallenhet för vidskeplighet, hajar till över att de två krisande kontoren sitter på samma adress. Men David Frydlinger har bestämt avfärdat att det skulle vara något fel på fastigheten eller hyreskontraktet.

Han leder sedan 1 januari den nya byrån Cirio, som grundats av 20-talet avhoppare från Lindahl Stockholm. 

Cirios skylt är redan på plats, vilket innebär att Mäster Samuelsgatan förblir en viktig adress i Advokatstockholm. Därmed inte sagt att Cirio omedelbart kommer att kvala in på tio i topp-listan, där Lindahl brukar hamna på femteplats och MAQS inte långt därefter, sett till omsättning.

Lindahl och MAQS är nationella varumärken med byråer i flera av de svenska storstäderna.

Vad krävs för att behålla en stark position som advokatbyrå? Svaren beror på vem som får frågan, men många är överens om att det är mellansegmentet som kommer att få det tufft. Man bör vara riktigt stor eller en liten nischbyrå av boutique-snitt, lyder det vanliga svaret. 

Davids Frydlinger, MP på Cirio, ifrågasätter analysen:

– Det där är en intressant spaning, men man undrar varifrån den kommer, säger han och menar att teorin om skalfördelar inte riktigt är tillämplig på advokatbranschen.

– När man når en viss kritisk massa och kan tillhandahålla stor kapacitet så spelar det ingen roll om man är 150 eller 300 medarbetare, säger han.

Cirio är 125 i nuläget. Lindahl var 170 när Stockholmskontoret var på topp, och det räcker gott enligt David Frydlingers sätta att se det. Mannheimers 550 medarbetare eller Vinges 450 dito ger inte per automatik någon skalfördel, menar David Frydlinger.

Idén med nischbyrå tycker han är lättare att svälja: alla kan hålla med om att specialisering ger ökad effektivitet, menar han.

– Specialisering är något som vi också tillämpar genom att vi har olika affärsområden, på så sätt skapar vi nischer, men under samma tak. 

En tredje aspekt, utöver skalfördel och nisch, är den internationella aspekten.

Internationella byråer med närvaro i Sverige framhåller gärna att de har ett övertag som nationella byråer kommer ha svårt att hålla jämna steg med.

Eversheds Sutherland, med närvaro i Stockholm, stack ut hakan rejält i kölvattnet av turbulensen på Stockholms advokatbyråmarknad, och menade att lokal juridik var otidsenlig.

Den internationella byrån passade på att rekrytera 15-talet medarbetare, varav elva jurister, när MAQS Stockholmskontor tömdes på delägare. 

Nova-avhopparna på Walthon rekryterade sju medarbetare, varav 4 jurister, från MAQS och Hannes Snellman plockade ett hel team, nämligen två delägare inom tvistlösning och fem biträdande jurister.

Av 18 delägare försvann alltså fem till Eversheds Sutherland, fyra till Walthon och två till Hannes Snellman. Resterande sju har gått åt olika håll. Realtid har skrivit om Patric Olofsson som går till Setterwalls, Sten Gejrot som går till Lindahl i Malmö, men kommer att fortsätta serva kunder i Stockholm, och Monique Wadsted som går till Bird & Bird.

Medan MAQS Stockholmskontor splittrades och delägarna gick åt många olika hålla, var det som hände på Lindahl en klyvning i två delar. 30 delägare fördelade sig på två grupper där 20 gick med David Frydlinger och 10 med Malcolm Wiberg. De båda bedyrade i en intervju att det inte låg någon osämja bakom utan bara “olika drömmar”.

David Frydlingers gäng tog över aktiebolaget Lindahl i Stockholm AB och bytte namn på det till Cirio. Vad Malcolm Wiberg & co håller på att bygga upp är fortfarande oklart. 

Den stora förloraren i sammanhanget var naturligtvis Lindahl kommanditbolag som förlorade samtliga delägare i Stockholm. Kvar är en stab av medarbetare som är anställd av Lindahl centralt och servar samtliga Lindahl-kontor i Sverige. De flyttar nu från Mäster Samuelsgatan 20 till Västra Järnvägsgatan 3, inte långt från MAQS nya Stockholmskontor i Waterfront building.

Dessa adresser i närheten av Centralstationen och Arlanda Express är utmärkta för pendling från större svenska städer. Här kan delägare från hela landet möta sina Stockholmskunder och härifrån kan Lindahl och MAQS bygga upp sina Stockholmsverksamheter igen.

Medan MAQS och Lindahl i Stockholm tar in på tillfälliga adresser för att bygga upp sina Stockholmskontor från i princip noll, har Nova och Fylgia klarat sig desto bättre efter avhoppen.

Nova fick under hösten Dagens Industris gasellutmärkelse, och kunde därmed kalla sig Stockholms mest snabbväxande advokatbyrå.

Fylgia har också kunnat upprätthålla sin kapacitet och den tidigare vinnaren av Årets advokatbyrå kom även 2018 väl ut i Regis stora branschstudie. Även i år är är Fylgia nominerad i både kategorin Årets advokatbyrå och kategorin Klienternas hållbarhetspris.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att rörligheten inom affärsjuridiken är större än någonsin. Förutom de spektakulära byrådelningarna rör sig juristerna mer på marknaden; rekrytering av medarbetare har blivit lika viktigt som att ragga kunder.

Det är ingen slump att byråföreträdare som låter sig intervjuas av Realtid helst av allt vill tala om kultur, demokrati, samarbete, mänsklighet och balans i livet.

För att attrahera de bästa klienterna, måste man också ha de bästa medarbetarna, som någon sa.

Annons