Annons Annons
Simon Blecher förvaltar Carnegie Sverigefond.

Adjö till en gammal vän

Långsiktighet är en hörnsten i Carnegie Fonders investeringsfilosofi, men ibland måste man säga adjö, skriver Simon Blecher. Nu säljs Securitas efter mer än tio år i Carnegie Sverigefond.

Uppdaterad 2017-01-09
Publicerad 2016-10-12

Nej, Fed höjde inte räntan i september och aktiemarknaden belönades således med en uppgång. Det oroväckande med detta är att marknaden inte vill ha stark makroekonomi utan snarare lite ljummen eller till och med svag för att därmed kunna fortsätta njuta av obefintliga räntor.

En av få aktier som inte steg var fondens största innehav, Hennes & Mauritz. Den varma hösten i Europa har tydligt påverkat försäljningen negativt, lägg till att bolaget under de senaste åren investerat kraftigt i IT, nya koncept (bland annat COS) och online samtidigt som valutan gått emot dem. Detta har fått många bedömare att tro att en av Sveriges största framgångssagor snart är all.

Vi tror inte det även om vi är medvetna om att marginalen kommer att vara lägre i framtiden än vad den har varit historiskt. Vi tror ändå att klädjätten, efter årets svacka, ökar vinsten nästa år till god tillväxt och då är dagens värdering mycket attraktiv särskilt i ljuset av att H&M har nettokassa och är en högutdelare.

För första gången sedan undertecknad tog över Sverigefonden har vi inte längre Securitas i fonden. Vi säger helt enkelt adjö till en gammal vän efter mer än tio år i fonden, då värderingen blivit lite hög i förhållande till uthållig marginal samtidigt som direktavkastningen är låg. Securitas har varit en fantastisk affär, trots en mycket dålig start, och visar på vikten av att vara långsiktig och uthållig.

Aktien har gått avsevärt bättre än börsen under perioden, men lägg till att vi därtill fick aktier i Securitas System (som bytte namn till Niscaya), Securitas Direct (som vi ökade i och sålde till EQT) och Loomis, som vi också ägde länge. För pengarna köpte vi NCC. Bolaget är i princip skuldfritt, har en urstark orderbok och en skicklig ledning. Det vimlar av dolda värden i balansräkningen, bland annat finns lågt värderade byggrätter kring dess huvudkontor i Solna.

Carnegie Sverigefond startade 1987 och har sedan dess ökat i värde med 4086 procent (30 september 2016). Fonden förvaltas av Simon Blecher med rating AA hos Citywire. Carnegie Sverigefond är också en av fonderna som ingår i allokeringsfonden Carnegie Total.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in