Finans

Addnode och Acne Studios lyfter Creades

Sven Hagströmers investmentbolag Creades substansvärde ökar med med 13 procent, visar halvårsrapporten. Innehaven i noterade Addnode och onoterade Acne Studios står för de större lyften.

Publicerad 2018-07-13

Avkastningen på substansvärdet under första halvåret 2018 uppgick till 13 procent. Det kan jämföras med 12 procent under första halvåret 2017. Som en jämförelse ökade Six return index under samma period med 4 procent, jämfört med 11 procent under samma period i fjol.

Resultat per aktie uppgick till 36,48 kronor under första halvåret, jämfört med 27,45 kronor under samma period i fjol.

“Creades substansvärde ökade med 5 procent under årets andra kvartal vilket var något bättre än Stockholmsbörsen (Six Return Index) under samma period. Hittills i år har substansvärdet per aktie ökat med 13 procent och vi ligger därmed med god marginal över såväl vårt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent på årsbasis och de 4 procent Stockholmsbörsen ökat med under samma period.

Kvartalets ökade substansvärde per aktie förklaras främst av en stabil utveckling för våra större noterade innehav där Avanza (+4 procent), Addnode (+17 procent) och Lindab (+6 procent) var de största absoluta bidragsgivarna. Note (-10 procent) hade kursmässigt en svag utveckling och Övriga noterade innehav ökade med 5 procent.

Sammantaget var den totala avkastningen för Creades noterade tillgångar 6 procent under årets andra kvartal. Värdet på Creades onoterade tillgångar ökade med totalt 5 procent under kvartalet. Ökningen förklaras primärt av en omvärdering av vårt största onoterade innehav Acne Studios (+13 procent) samt en stabil utveckling för övriga onoterade innehav. Även Creades mindre investeringar i onoterade bolag i tidiga faser hade en stark utveckling (+28 procent) driven av omvärderingar i samband med att nya externa investerare tillkommit och investerat på högre värderingsnivåer.

Halvvägs genom året är vår bild är att marknaden befinner sig i ett tillstånd av kontemplation och sökande efter framtida riktning. Oro kring handelskrig, inflation och stigande räntor kan leda marknaden nedåt och tecken på en fortsatt stark industrikonjunktur kan ge stöd för högre höjder. Historien är ju vanligen en tveksam indikator för den framtida utvecklingen, både vad gäller börsklimat och väder. I det senare fallet håller vi dock tummarna för att årets andra kvartal skall vara vägledande för det tredje”, skriver John Hedberg i sin vd-kommentar till rapporten.

Platsannonser