Nytt jobb

Addnode Groups valberedning utsedd

Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning då styrelsens ordförande Staffan Hanstorp även är ordförande i valberedningen. 

Uppdaterad 2017-10-30
Publicerad 2017-10-30

Valberedningen har följande sammansättning:

Staffan Hanstorp, utsedd av Aretro Capital Group AB. Staffan Hanstorp är valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren.

Wilhelm Arnör, utsedd av Vidinova.

Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder.

Magnus Skåninger (Swedbank Robur Fonder) som är utsedd representant för de institutionella ägarna.

Wilhelm Gruvberg som är utsedd representant för de mindre aktieägarna.

Staffan Hanstorp är även ordförande för Addnode Groups styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning då styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att valberedningen funnit att Staffan Hanstorp som större ägare är lämpad att leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

Addnode Groups årsstämma 2018 kommer att hållas den 26 april 2018.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in