Annons

Annons

AddLife köper finskt bolag

Medtech bolaget AddLife köper finska Väinö Korpinen Oy. Det finska bolaget tillverkar behovsanpassade badrumslösningar.

AddLife köper samtliga aktier i finska Väinö Korpinen Oy. Det finska bolaget utvecklar och designar behovsanpassade badrumslösningar huvudsakligen avsedda för vård- och omsorgsboenden för såväl privat som offentlig miljö. Förvärvet blir ett positivt komplement till AddLifes övriga bolag inom hemvård i affärsområdet Medtech.
 
– Med en växande och åldrande befolkning i hela Norden är behovet av hjälpmedel i hemmiljö stort, och förväntas bara bli större. Det handlar bland annat om funktionsvänliga hygienprodukter som ger ökad självständighet, aktivitet och trygghet för personer med någon form av funktionsnedsättning, säger Kristina Willgård vd i AddLife, i ett pressmeddelande.

Väinö Korpinen Oy har etablerat sig som den ledande leverantören på den finska  marknaden för behovsanpassade badrumslösningar. Samtliga badrumslösningar och produkter är framtagna efter nära samarbeten mellan designers och vårdprofessionen. Målgruppen för bolagets lösningar är personer med särskilda behov, som bland annat äldre, funktionshindrade och demenssjuka. Väinö Korpinen Oy säljer idag sina produkter huvudsakligen till offentlig sektor och privata vårdaktörer i Finland. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 8 miljoner euro.

Förvärvet passar väl in i koncernens strategi för fortsatt expansion inom sektorn hemvård och utgör ett komplement till tidigare genomförda förvärv inom hemvårds området.

Köpet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie för innevarande verksamhetsår.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons