Annons

Annons

Addlife förvärvar österrikiskt bolag

Addlife förvärvar 100 procent av aktierna i det österrikiska bolaget Biomedica Medizinprodukte.

Life Science-koncernen AddLife förvärvar österrikiska Biomedica Medizinprodukte GmbH, enligt ett pressmeddelande. Den totala köpeskillingen för förvärvet av Biomedica uppgår till cirka 39 miljoner euro, varav 75 procent betalas kontant genom befintliga kreditfaciliteter och 25 procent erläggs genom nyemitterade B-aktier i AddLife. Förvärvet är således villkorat av att extra bolagsstämma i AddLife godkänner apportemissionen, framgår det av pressmeddelandet.

Huvudägare med röster motsvarande cirka 14,1 procent av aktierna och cirka 34,9 procent av rösterna har förbundit sig att rösta för apportemissionen på den extra bolagsstämman. Tillträde förväntas ske i december 2018.

Styrelsen i AddLife har samtidigt beslutat att en nyemission med företrädesrätt för AddLifes befintliga aktieägare om cirka 500 miljoner kronor ska genomföras, under förutsättning av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Syftet med nyemissionen är att inhämta kapital för att fortsätta AddLifes tillväxtstrategi och genomföra fler strategiska förvärv. 

- Köpet av Biomedica är ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa och ett betydande insteg för AddLife på den europeiska marknaden. Förvärvet är helt i linje med vår ambition att expandera geografiskt och affärsmässigt är likheterna stora mellan AddLife och Biomedica. Vi får möjlighet att addera produkter och tjänster på marknader med en population som är mer än fyra gånger så stor som den vi når idag, säger Kristina Willgård, vd AddLife.

AddLifes hemmamarknad är framför allt Norden men koncernen är även verksam i Baltikum, Benelux-länderna, Italien, Kina och USA. 

- Att bli del av AddLife är nästa steg för att utveckla vår närvaro i Central- och Östeuropa. Hela vårt team ser fram emot att ytterligare kunna utveckla vår verksamhet genom att ta tillvara de synergier som kommer av att bli en del av AddLife. Jag personligen ser också fram emot att som VD i Biomedica bidra till den fortsatta tillväxten och framgången för AddLife samt att bli aktieägare i AddLife, säger Stefan Marenzi, VD Biomedica.

Biomedica ägs till 70 procent av StDuPhHe Beteiligungs GmbH, som i sin tur ägs av Herbert Kejda, Stefan Marenzi, Douglas Marenzi och Philipp Marenzi. Resterande 30 procent av aktierna i Biomedica ägs till 10 procent av PUKA Privatstiftung respektive till 20 procent av HADRIAN Privatstiftung.

Annons

Annons

Förvärvet av Biomedica sker genom att Addlife förvärvar 100 procent av aktierna i StDuPhHe från Aktieägarna och därmed indirekt 70 procent av aktierna i Biomedica och förvärvar direkt 30 procent av aktierna i Biomedica från Stiftelserna. Aktieägarna och Stiftelserna utgör tillsammans samtliga säljare av aktierna i Biomedica. 

 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons