Annons

Annons

adam-gerge-portratt.jpg

”Framför allt vår stora fond har haft relativt mycket bank och verkstadsbolag som har haft en lite svagare utveckling”, kommenterar Didner & Gerges ordförande och medgrundare Adam Gerge fondbolagets halvårsrapport.

Adam Gerge: Bank och verkstad har tyngt den största fonden

Banker och verkstadsbolag har bidragit till att Didner & Gerge Fonder under det första halvåret haft en svagare utveckling än jämförelseindex för sin största fond, säger Adam Gerge, fondbolagets medgrundare och ordförande, till Realtid. 

Didner & Gerge Fonders halvårsrapport visar att samtliga fem fonder gick sämre än sina jämförelseindex. Vd Helena Hillström kommenterar att för att långsiktigt överträffa relevanta jämförelseindex “behövs förutom djupa kunskaper och insikter om vad som är uthålliga affärsmodeller, också trygghet, passion, tålamod och ännu mer tålamod”.

Adam Gerge hänvisar utvecklingen för fonderna till ansvariga fondförvaltare, men ger ändå en kommentar om den största fonden, Aktiefonden:

– Det har blivit ett väldigt lågt ränteläge. Många förväntade sig att räntan skulle öka i våras men i stället har räntorna överlag gått ned, i utomlands och i Sverige. Det har relativt sett belönat en del bolag som har haft en hygglig vinsttillväxt de senaste åren. På börsen finns en del bolag som har relativt höga förväntningar. 

Annons

Annons

– Samtidigt kan man konstatera att marknaden tagit mer höjd för en svagare konjunktur. Framför allt vår stora fond har haft relativt mycket bank och verkstadsbolag som har haft en lite svagare utveckling. 

Bankaktier har haft en svag utveckling första halvåret delvis till följd av oro för sanktioner relaterat till arbetet mot penningtvätt, konstaterar fondbolaget i sin halvårsrapport. 

Adam Gerge säger att fonden ändå gjort en del lyckade drag, som att sälja Volkswagen, Handelsbanken och Veoneer, som alla utvecklats sämre efter fondens försäljningar.

Samtidigt har Aktiefonden gjort sina största nettoköp i bland annat Securitas, Epiroc och ABB. Gerge betonar att fondbolaget har ett längre perspektiv på sina placeringar, runt fyra till fem år. 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons