”Framför allt vår stora fond har haft relativt mycket bank och verkstadsbolag som har haft en lite svagare utveckling”, kommenterar Didner & Gerges ordförande och medgrundare Adam Gerge fondbolagets halvårsrapport.
Fonder

Adam Gerge: Bank och verkstad har tyngt den största fonden

Banker och verkstadsbolag har bidragit till att Didner & Gerge Fonder under det första halvåret haft en svagare utveckling än jämförelseindex för sin största fond, säger Adam Gerge, fondbolagets medgrundare och ordförande, till Realtid. 

Publicerad 2019-08-15

Didner & Gerge Fonders halvårsrapport visar att samtliga fem fonder gick sämre än sina jämförelseindex. Vd Helena Hillström kommenterar att för att långsiktigt överträffa relevanta jämförelseindex “behövs förutom djupa kunskaper och insikter om vad som är uthålliga affärsmodeller, också trygghet, passion, tålamod och ännu mer tålamod”.

Adam Gerge hänvisar utvecklingen för fonderna till ansvariga fondförvaltare, men ger ändå en kommentar om den största fonden, Aktiefonden:

– Det har blivit ett väldigt lågt ränteläge. Många förväntade sig att räntan skulle öka i våras men i stället har räntorna överlag gått ned, i utomlands och i Sverige. Det har relativt sett belönat en del bolag som har haft en hygglig vinsttillväxt de senaste åren. På börsen finns en del bolag som har relativt höga förväntningar. 

– Samtidigt kan man konstatera att marknaden tagit mer höjd för en svagare konjunktur. Framför allt vår stora fond har haft relativt mycket bank och verkstadsbolag som har haft en lite svagare utveckling. 

Bankaktier har haft en svag utveckling första halvåret delvis till följd av oro för sanktioner relaterat till arbetet mot penningtvätt, konstaterar fondbolaget i sin halvårsrapport. 

Adam Gerge säger att fonden ändå gjort en del lyckade drag, som att sälja Volkswagen, Handelsbanken och Veoneer, som alla utvecklats sämre efter fondens försäljningar.

Samtidigt har Aktiefonden gjort sina största nettoköp i bland annat Securitas, Epiroc och ABB. Gerge betonar att fondbolaget har ett längre perspektiv på sina placeringar, runt fyra till fem år. 

 

Platsannonser

Logga in