Fastigheter

Acturum säljer för 1 miljard

Acturum har avyttrat två fastigheter i Södertälje. Samtidigt tillkännager Hemsö att man förvärvat tingshuset i Helsingfors.

Publicerad 2018-12-21

Acturum, som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna och Peab, har avyttrat två fastigheter i Södertälje. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till runt 1 miljard kronor.

Fastator köper fastigheten Pyramiden 19 till en preliminär köpesumma på 300 miljoner kronor. Fastigheten omfattar totalt 49000 kvadratmeter kontors- och forskningslokaler och cirka 74000 kvadratmeter mark med möjligheter till ny bebyggelse. Fastigheten är uthyrd till 43 procent med Scania som största hyresgäst. Köparen tillträder den 20 juni.

Offentliga Hus köper fastigheten Pyramiden 20 till ett underliggande fastighetsvärde om 715 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area på 32000 kvadrameter och är i nuläget fullt uthyrd. Största hyresgäster är KTH och Södertälje kommun. Köparen tillträder under våren 2019.

Fastighetsbolaget Hemsö förvärvar tingshuset i Helsingfors för cirka 200 miljoner euro, drygt 2 miljarder kronor.

Fastigheten är specialanpassad för justitiedepartementet och belägen i Gräsviken i centrala Helsingfors. Den totala uthyrbara ytan uppgår till nästan 50 000 kvadratmeter med en återstående hyrestid på 12 år. Den finska staten är största hyresgäst med olika enheter inom finska justitiedepartementet, bland annat Helsingfors Tingsrätt, Helsingfors Hovrätt, Helsingfors Rättshjälpsbyrå och Åklagarämbetet.

Tillträdet beräknas ske under januari 2019.

Platsannonser