Juridik

Ackordet för Stampen fastställt

Det innebär att skulderna skrivs ner till en fjärdedel.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-10-03
Publicerad 2016-10-03

Göteborgs tingsrätt meddelade idag att ackordet för Stampen Local Media är fastställt. I Stampen Local Media ingår bland annat Göteborgs-Posten och flera andra dagstidningar i Västsverige.

Förslaget om företagsrekonstruktion ansågs antaget av borgenärerna, eftersom fler än tre fjärdedelar av de röstande enades om ackordsförslaget och deras fordringar uppgick till mer än tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

Ett antal borgenärer gjorde gällande att det förelåg hinder för tingsrätten att fastställa ackordet. Anledningen var att förslaget påstods innehålla felaktigheter, eftersom arbetstagarnas fordringar inte ska omfattas av ackordet.

Denna invändning  har saknat betydelse för omröstningen. Det finns därför inte några hinder för att fastställa ackordet enligt tingsrätten.

 

Platsannonser