Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Finans

Ackordcentralen begär att rekonstruktionerna upphör

Företagsrekonstruktionerna av QV Invest samt QV Svensk Hälsa bör upphöra. Det begär rekonstruktören Mikael Kubu. Samtidigt har 80 stämningsansökningar lämnats in mot Borgensmannen Anders Uddén under september månad.

Uppdaterad 2017-09-25
Publicerad 2017-09-25

Rekonstruktionerna av QV Invest och QV Svensk hälsa har snart pågått i nio månader. Bolagen har med nytillträdde vd:n Allan Voreck begärt att rekonstruktionerna ska fortsätta ytterligare tre månader och att det finns goda skäl att låta dem göra så, menar han. Mikael Kubu, från Ackordcentralen, som lett rekonstruktionerna av bolagen håller dock inte med denna gång.

Mikael Kubu begär att tinsgrätten ska besluta att företagsrekonstruktionerna ska upphöra, skriver han i ett yttrande till tingsrätten.

Skälen är att det påträffats transaktioner med ”förmodade närstående” i moderbolaget QV Invest som kan ifrågasättas, skriver Mikael Kubu. Vidare skriver han att dessa kan eventuellt ”medföra att det bolaget har ytterligare fordringar som behöver utredas närmare tillsammans med motpartens betalningsförmåga”.

Mikael Kubu menar att detta i kombination med ”övriga omständigheter som framkommit under företagens rekonstruktionsutredning medför att en kvittningsemission är utesluten”.

Han pekar även på att det saknas finansiering för en ackordslikvid om åtminstone 40 miljoner kronor och att inget tyder på att en sådan finansiering kan erhållas i närtid.

Vidare skriver han i yttrandet, som är daterat den 20 september 2017, att en av huvudägarna i koncernmoderbolaget påkallat under ett möte ett förslag om att ett utländskt försäkringsbolag ska ställa ut en kapitalförsäkring för att täcka ackordslikviden i QV Invests företagsreonstruktion.

”Mot bakgrund av QV Invest AB:s historik vad gäller avkastning samt nuvarande tillgångar får det idag anses högst osannolikt att anta att det genom egen intjäning eller erhållande av externt kapital ska kunna finansiera en ackordslikvid varför försäkringsgivarens betalningsförmåga då är avgörande. Varse sig jag eller styrelsen i QV Invest har erhållit nödvändig information för att kunna verifiera riktigheten av ifrågavarande kapitalförsäkring”, skriver Mikael Kubu.

Under samma dag som Ackordcentralen lämnade in sitt yttrande meddelade Skatteverket att myndigheten motsätter att rekonstruktionerna fortsatter.

”Bolaget har sedan länge haft svårt att finna ny finansiering av verksamhet i bolaget och bolagets rekonstruktör har avstyrkt rekonstruktion i bolaget”, skriver skatteombudet i ett yttrande.

Samtidigt korrigeras en lista över borgenärer som anlitat Hermansson Affärsjuridik & ekonomi AB, där 69 obligationsinnehavare tillsammans har fordringar om drygt 25 miljoner kronor gentemot QV Svensk Hälsa.

QV Invest och QV Svensk Hälsa har den senaste tiden stått pall med endast två styrelseledamöter. För drygt en vecka sedan vände sig dock styrelseledamoten Martin Lindgren till Bolagsverket och krävde eget utträde från styrelsen. Kvar står den realtivt nytillträdde vd:n och ledamoten Allan Voreck.

Samtidigt har 80 stämningsansökningar lämnats in till Stockholms tingsrätt mot Anders Uddén. Totalt rör det sig nu om cirka 230 stämningsansökningar mot Anders Uddén, några av dessa från samma personer. Summorna rör sig kring 100.000 kronor och över miljonen plus ränta per stämningsansökan.

Övriga fakta kring QV Invest

I början av året bildades Investmentaktiebolaget QV som i dag äger 75 procent av aktierna i QV Invest.

Bolaget ägs av 13 personer (Rebecca Lindström via AB Japra Invest, Stefan Agerbark, Anders Rodebjer via Ekarve Gård, Jonas Granat, Anders Uddén privat samt via Handinter Kappa AG, Martin Lindgren, Tommy Lundqvist, Karl Palmér, James Reason, Martin Schalling, Patrik Sternek, Anders Struksnes, Ulf Söderberg privat och via US i Ljungå Förvaltning), vilka ägde 75 procent av aktierna i QV Invest vid tidpunkten för beslutet för rekonstruktionen.

Samtliga av dessa ägares aktier har tillförts bolaget genom en apportemission. Investmentaktiebolaget QV blev i och med detta ett koncernmoderbolag och QV Invest ett dotterbolag.

Investmentaktiebolaget QV äger 14 procent av aktierna i First North-noterade Papilly efter en emission i sistnämnda bolag.

Vid årsskiftet ägde QV Invest 17,1 procent av aktierna i Papilly, Ulf Söderberg ägde 14,2 procent av aktierna och Anders Uddén, som stått som borgensman vid obligationsemissionerna i QV Invest och QV Svensk hälsa, ägde vid årsskiftet 9,3 procent av aktierna i Papilly.

Ordförande i Papilly är den tidigare SBAB-vd:n Carl-Viggo Östlund.

Platsannonser