Accentures vd i Sverige Mattias Lewrén
Konsult

Accenture går starkt

Accenture redovisar en nettoomsättning på nästan 3.5 miljarder kronor. Det är cirka 17 procent mer än motsvarande period under föregående år.

Uppdaterad 2017-12-15
Publicerad 2017-12-15

Accenture, ett helägd dotterbolag till Accenture International,  redovisar ett resultat på 276 miljoner kronor för perioden 2016-09-01 – 2017-08-31.

Rörelseresultatet uppgick till nästan 370 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets senaste årsredovisning.

Bolaget har 970 anställda varav 470 är kvinnor. Detta kan jämföras med förra året då det fanns 398 kvinnor i organisationen. Bolaget anger att de arbetar medvetet med att öka antalet kvinnor i organisationen, genom att jämställdhetsfrågan prioriteras högt av ledningen. Styrelsen består av fyra män och en kvinna och i företagsledningen sitter fem kvinnor och nio män.

Personalkostnaderna uppgick till drygt en miljard kronor.

Konkurrensbilden inom tjänstesektorn anges ha ändrats under de senaste åren med ett flertal nya aktörer på marknaden,  vilket har lett till ökad konkurrens med prispress som följd.   

 

Platsannonser