Rolf Åbjörnsson. Foto: Stockholm Centre for Commercial Law
Juridik

Åbjörnssons arvode godkänns efter Luap-konkursen

Rolf Åbjörnsson yrkade ytterligare ett miljonbelopp efter Luap-konkursen. Nu har Tillsynsmyndigheten godkänt beloppet.

Publicerad 2017-03-28

Konkursen i återförsäkringsbolaget Luap, tidigare Folksam International, som räknas som en av Sveriges genom tidernas största konkurser, är nu avslutad. Brist i boet uppgick till 1,2 miljarder kronor.

Konkursen pågick under 13 år och än i dag finns vissa ouppklarade delar som Rolf Åbjörnsson presenterade för Stockholms tingsrätt i en ansökan där han yrkar om ytterligare arvode vid sidan av de tidigare dryga 156 miljoner kronorna. Han yrkar om ytterligare ett arvode om 1.215.000 kronor och mervärdesskatt om 303.750 kronor, totalt 1.518.750 kronor.

Han har tidigare tagit ut förskott på arvodet om cirka 110 miljoner kronor jämte mervärdesskatt om cirka 22,5 miljoner kronor.

I ett yttrande skriver  Tillsynsmyndigheten i konkurser, TSM, kort att myndigheten "tillstyrker att förvaltarens arvode bestäms till det begärda beloppet".

Dessa goda nyheter är Rolf Åbjönsson långt i från van att få från TSM i denna konkurs. Det har stormats rejält kring Åbjörnsson och tillsynsmyndigheten sedan 2015. TSM har pekar på otillåtna uttag från Luaps konton som rörsta Åbjörnssons arvodesyrkande. Kritiken tilltog så pass att Åbjörnsson förlorade sitt uppdrag i slutskedet av konkursen. Rolf Åbjörnsson klagade dock till Svea Hovrätt och vann gehör i den högre instansen och fick därmed behålla uppdraget.

Då en ersättare redan tillsatts och påbörjat sitt arbete tvingades Åbjörnsson korrigera en del när han kom tillbaka och dels på grund av detta extraarbete, som han själv uttrycker det, begär han mer i ersättning, vilket han nu fått godkänt från TSM.

Platsannonser