Börs

ABG och SHB utnyttjar option i Engelska skolan

Övertilldelningsoptionen i Engelska Skolan avseende 1.501.875 befintliga aktier har uttnyttjats till fullo av ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets.

Uppdaterad 2016-10-20
Publicerad 2016-10-20

Detta framgår av ett pressmeddelande från Internationella Engelska Skolan, IES.

I samband med noteringen av IES ställde den säljande aktieägaren, Internationella  Engelska Skolan i Sverige Holdings 1, ut en option till ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets att förvärva upp till 1.501.875 befintliga aktier i bolaget för att täcka övertilldelning av aktier i erbjudandet.

ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets har nu meddelat att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt möjlig under de första 30 kalender dagarna efter noteringen av IES aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering behövts därför har Joint Global Coordinators idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden, framgår det av pressmeddelandet.

Platsannonser