Tillväxtländerna har haft olika strategier mot coivd-19 foto: IMF.
Tillväxtländerna har haft olika strategier mot coivd-19 foto: IMF.
Finans

Aberdeen: "Alla vänder nu blickarna mot IMF"

Brett Diment, head of global emerging market debt hos Aberdeen Standard Investments, menar att IMF har en nyckelroll att spela i tillväxtmarknadernas återhämtning.

Uppdaterad 2020-05-20
Publicerad 2020-05-19

Aberdeen Standard Investments (ASI) förvaltar över 16 miljarder dollar i emerging market debt. Med över 50 personer i teamet erbjuder kapitalförvaltaren flertalet fonder inom området med strategier inom företags- och statsobligationer i såväl frontier- som emerging markets.

Brett Diment jobbar som head of global emerging market debt hos ASI och menar att tillväxtmarknaderna kommer klara pandemin och en kommande lågkonjunktur bättre än vad de flesta tror.

– Visst har det varit ett utmanande 2020. Vi har sett breda nedgångar över hela sektorn med multipla chocker på marknaden. Men flera tillväxtekonomier står sig starkare än vad de flesta tror.

Enligt Brett Diment råder stor variation hur tillväxtekonomierna hanterat coronakrisen. Vissa länder har stängt ekonomierna helt, som Kina, och vissa länder har gjort det motsatta, som stora delar av Latinamerika.

Brett Diment. Foto: Aberdeen Standard Investments
Brett Diment. Foto: Aberdeen Standard Investments

– En av de största utmaningarna för tillväxtmarknaderna just nu är att de inte har samma möjligheter att låna upp pengar. De har inte heller samma möjligheter att som de mer utvecklade marknaderna, bedriva en expansiv penningpolitik.

– De som följer utvecklingen i tillväxtekonomierna vänder nu blicken mot IMF:s (Internationella valutafonden, reds anm) nästa steg. Det vore mycket hjälpsamt för återhämtningen om IMF ökade sin utlåning till marknader.

Brett Diment tror vidare att återhämtningen i tillväxtmarknader kan gå snabbare än de flesta förväntar sig även om de nuvarande nyckeltalen tyder på en rådande osäkerhet på marknaden.

– Defaultrisken har ökat avsevärt, vilket vi ser i de globala yieldspreadarna som mer än dubblat under krisen. Tidigare under våren hade spreadarna flerdubblats men har den senaste tiden minskat igen.

Brett Diment menar att kapitalförvaltaren är lite extra varsam gällande tillväxtmarknadernas valutor i nuläget. Han menar att det finns en klar risk att flera tillväxtekonomier kan komma att behöva försvaga sina valutor för att gynna exporten ytterligare.

– Vårt intresse för obligationer utställda i lokala valutor har minskat avsevärt under krisen. Vi ser en ökad valutarisk i tillväxtekonomier på kort och medellång sikt. Exempelvis har priset på Mexikos statsobligationer den senaste tiden kommit ifatt valutarisken.

Förhoppningen ligger bland annat i att skuldsättningen i väst ökar vilket i sin tur ökar möjligheten för nya lån för tillväxtmarknaderna.

– Indonesien är en av våra favoriter just nu. Centralbanken kommer sänka räntan ytterligare och vi tycker att företagsobligationerna på marknaden är attraktiva. Landet har också lyckats med att bekämpa spridningen av covid-19 vilket stärker den indonesiska ekonomin som helhet.

– Vi är även positiva till Mexiko. De har lanserat ett tydligt åtgärdsprogram med statliga nedskärningar.

En av de tillväxtmarknader som Aberdeen Standard Investment är mest försiktiga med är Turkiet. De är  däremot positiva till utvecklingen i Ukraina och Egypten, där de är överviktade.

– Vi är inte imponerade över Turkiets penningpolitiska åtgärder. Landets respons mot covid-19 har varit för liten och för långsam.

I jämförelse med andra internationella kapitalförvaltare menar Brett Diment att Aberdeen Standard Investments är överviktade i den asiatiska företagsobligationsmarknaden.

Platsannonser