Revision

ABB väljer KPMG

Verkstadsföretaget ABB föreslår KPMG som extern revisor från 2018 istället för nuvarande EY.

Uppdaterad 2017-05-22
Publicerad 2017-05-22

ABB tillkännagav idag att styrelsen avser att utse KPMG som sin externa revisor för verksamhetsåret 2018.

Beslutet fattades efter ett omfattande anbudsförfarande som inleddes 2016. Förslaget ska nu godkännas av aktieägarna vid ABBs årsstämma 2018.

Sedan 2001 har EY varit ABB: s enda externa revisorer. EY kommer att granska ABB för räkenskapsåret 2017, vilket godkändes vid ABB:s senaste årsstämma.

Platsannonser