FondNyhet

831 miljarder i förvaltat kapital för SEB-fonder

SEBSEB
Publicerad
Uppdaterad

Nettoförsäljningen för SEB:s fonder under fjärde kvartalet var negativ och uppgick till minus 1,4 miljarder kronor med utflöden framförallt i räntefonder.

Realtid.se

SEB:s förvaltade kapital ökade med 55 miljarder kronor under kvartalet,  totalt uppgick det förvaltade kapitalet uppgick till 831 miljarder kronor (776). Det framgår av bankens rapport för det fjärde kvartalet.

I rapporten framgår också att SEB:s fonder som klassificeras i enlighet med Artikel 8 och 91 i disclosureförordningen (SFDR) uppgick till 678 miljarder kronor (645), där Artikel 8 uppgick till 660 miljarder kronor och Artikel 9 uppgick till 18 miljarder kronor, vilket motsvarar 82 procent av det förvaltade kapitalet.

Rörelseintäkterna uppgick till 924 Mkr (662) , och det ska framför allt bero på ökade prestationsbaserade intäkter, vilka uppgick till 282 Mkr (40). Ökningen utgjordes av säsongsmässiga poster motsvarande 223 Mkr. Basprovisionerna uppgick till 628 Mkr (622) med en underliggande ökning på 2 procent drivet av ökat genomsnittligt förvaltat kapital.

Annons

Rörelseresultatet uppgick till 698 Mkr (435).

Annons