Foto (genrebild): Pixabay
Revision

45 procent klarade revisorsprovet – bottenrekord

Prov för revisorsexamen som blev framflyttat i våras på grund av pandemin till mitten av augusti är nu rättat. 36 deltagare fick godkänt.

Uppdaterad 2020-10-13
Publicerad 2020-10-13

Provet är nu rättat och av de 80 personer som skrev provet fick 36 provdeltagare godkänt, det vill säga 45 procent. Det är ett dåligt resultat, även om det enligt Revisorinspektionen historiskt funnits prov som ännu lägre andel klarat.

– Resultatet av vårens prov är sämre jämfört med tidigare år. Det kan inte uteslutas att rådande pandemiläge haft en negativ påverkan på resultatet, skriver RI på sin hemsida.

I november 2019 var det 49 procent som fick godkänt och även det var ett lågt resultat enligt Revisorsinspektionen, RI.

Av totalt 116 sökande till vårens prov var det slutligen 80 personer som skrev provet, 28 som beslutade att vänta till höstprovet 2020 samt sex personer som valde att inte skriva under våren eller hösten.

Här kan du ta del av frågor och rättningskommentarer>>

Platsannonser