Finans

4,1 procent i avkastning för Skandia

Breda uppgångar på de finansiella marknaderna bidrog till en avkastning om 4,1 procent för livbolaget Skandia det första kvartalet.  "Första kvartalet i år utmärker sig både genom storleken på uppgångarna och att alla tillgångsslag ökade i värde", säger Frans Lindelöw, vd och koncernchef.

Realtid.se
Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar kvartalet i ett pressmeddelande:

– Årets första kvartal gick i återhämtningens tecken för världens börser efter de stora nedgångarna under senare delen av 2018. Utmärkande för perioden var att de allra flesta marknader steg. Det avspeglas även i Skandias traditionella portfölj där samtliga tillgångsslag bidrog till totalavkastningen som uppgick till 4,1 procent mellan januari och mars.

I Skandias traditionella livportfölj var publika aktier bästa tillgångsslag med en avkastning om 15,2 procent. Även Skandias innehav i råvaror utvecklades väl och steg med 10,7 procent under perioden.

– Utmärkande under kvartalet var även att inbetalda premier ökade med 20 procent jämfört med föregående år, vilket främst är en följd av att vår försäljning av försäkring med traditionell förvaltning utvecklades starkt.

Efter kvartalets utgång godkände Finansinspektionen överlåtelsen av AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet till Skandia, vilket omfattade cirka 22 000 försäkringar och tillgångar om cirka 8 miljarder kronor. Skandia är därmed ny försäkringsgivare till AI Pensions kunder och medlemmar.

Bolåneerbjudandet riktat till tjänstepensionskunder som lanserades under 2018 fortsätter att leda till ökade affärsvolymer. Under kvartalet ökade Skandias bolånevolym med 5 procent.

Rapporten i korthet:

  • Premier uppgick till 10,9 (9,1) miljarder kronor.
  • Tillgångar under förvaltning uppgick till 639 miljarder kronor, jämfört med 605 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen uppgick till 4,1 (1,2) procent under det första kvartalet. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,5 procent.
  • Totalt förvaltat kapital stod för 460 miljarder kronor, jämfört med 440 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Solvensgraden uppgick till 172 procent jämfört med 173 procent vid det första kvartalet 2018.
  • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 108 procent jämfört med 105 procent vid årets ingång.
  • Fond- och depåförsäkring: Tillgångar under förvaltning uppgick till 159 miljarder kronor, jämfört med 147 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Bolånevolymen uppgick till 62,8 miljarder kronor, jämfört med 59,9 miljarder kronor vid årsskiftet.

Platsannonser