Finans

4 100 tjänstemän mister jobbet på Volvo

Volvokoncernen planerar att ytterligare reducera antalet medarbetare på tjänstemannasidan med cirka 4 100 positioner globalt under andra halvåret 2020.

Uppdaterad 2020-06-16
Publicerad 2020-06-16

Volvo har under första halvåret 2019 succesivt anpassat verksamheten till lägre efterfrågan från rekordnivåer genom att utnyttja den inbyggda flexibiliteten, och samtidigt påskyndat omställningen mot hållbara transportlösningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Coronapandemin och de globala åtgärderna för att bekämpa denna har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt. Effekterna förväntas bli lägre efterfrågenivåer framöver och vi måste fortsätta att anpassa vår organisation i enlighet med dem. Parallellt kommer vi att påskynda det kompetensskifte som krävs för nya teknologier och affärsmodeller, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen i en presskommentar.

Sedan mitten av 2019 har Volvokoncernen justerat sin aktivitetsnivå genom att använda inbyggd flexibilitet och säga upp tillfälliga kontrakt och konsultavtal. Under andra halvåret i år planerar koncernen att ytterligare reducera antalet medarbetare på tjänstemannasidan med cirka 4 100 positioner varav cirka 15 procent är konsulter. Cirka 1 250 av dessa positioner finns i Sverige.

Behovet av personalminskningar skulle ha varit större utan olika statliga stödpaket som möjliggjort korttidsarbete och andra liknande åtgärder, skrivet bolaget i sitt pressmeddelande.

Personalminskningarna kommer att genomföras på olika sätt i hela koncernen beroende på den lokala affärssituationen, lagstiftning och arbetsmarknadspraxis. I vissa länder, inklusive Sverige, inkluderar de planerade åtgärderna varsel.

– Med dessa förändringar kommer Volvokoncernen att bibehålla en styrkeposition, anpassad till den nya marknadssituationen och fortsätta att vara ledande inom omvandlingen mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar, säger Martin Lundstedt.

 

Platsannonser