Finans

2 miljarder i vinst för If

Försäkringsbolaget Ifs vinst före skatt steg till 198 miljoner euro, motsvarande 2,1 miljarder kronor, under årets första kvartal, jämfört med 193 miljoner euro första kvartalet förra året. Det framgår av Sampos kvartalsrapport. 

Uppdaterad 2019-05-08
Publicerad 2019-05-08

Premierna för hela If-koncernen steg under kvartalet med 1 procent till 1 537 (1 518) miljoner euro. Resultatet före skatt ökade till 198 (193) miljoner euro. Det rapporterar Sak & Liv.

För Sampo som helhet ökade resultatet efter skatt under kvartalet med 6 procent till 398 miljoner euro, jämfört med 375 miljoner euro första kvartalet 2018.

Om If

Företaget bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. År 2001 blir finländska Sampos skadeförsäkringsverksamhet en del av If och företaget blir det största skadeförsäkringsbolaget i Norden. Från 2002 tillkom även försäkringsbolaget Dial försäkringsaktiebolag som en enhet i If Skadeförsäkring. j 2004 köpte Sampo Skandias, Skandia Livs och Storebrands aktier i If. Senare samma år köpte Sampo Varmas aktier i If. Det innebär att If sedan dess är helägt av Sampokoncernen.

Platsannonser