Revision

187 personer skrev provet för revisorsexamen

Kostnaden att skriva provet är 25.000 kronor.

Uppdaterad 2016-12-07
Publicerad 2016-12-07

Nyligen hölls höstens prov för revisorsexamen. 187 personer skrev provet. Resultatet beräknas komma i början av januari 2017.

Provet kan skrivas två gånger per år.

Under våren skrev 182 personer provet. Av dessa fick 59 godkänt. Förra året, det vill säga hösten 2015, skrevs provet av 183 personer och av dessa uppfyllde 97 personer kravet för godkänt.

Det kostar totalt 25.000 kronor att skriva provet. Ofta är det arbetsgivaren som står för kostnaden, enligt uppgifter från Revisorsnämnden.

 

Platsannonser

Logga in