Försäkring

11 procent i avkastning för Skandia 2019

Skandias helårsrapport för 2019 visar att avkastningen uppgick till 11 procent i den traditionella livportföljen.

Sverker Brundin
Publicerad 2020-02-17

Av tillgångsslagen i Skandias traditionella livportfölj utvecklades aktierelaterade tillgångar bäst, varav noterade aktier steg 30 procent och onoterade 20 procent. 

Vid utgången av året var återbäringsräntan 5 procent. Det har den har varit sedan maj 2019 med undantag för en tillfällig höjning under oktober till följd av en längre tids hög avkastning. Helåret 2019 delade Skandia ut 24 miljarder kronor i återbäring, motsvarande 6,1 procent i genomsnittlig återbäringsränta. 

– Det är glädjande att vi kan ge våra kunder och ägare en god och varaktig avkastning, oavsett om det är goda eller oroliga tider, säger Skandias vd Frans Lindelöw i en kommentar om helåret.

Det totala förvaltade kapitalet i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 498 miljarder kronor 2019, upp från 440 miljarder 2018.

Totalt har Skandia 692 miljarder kronor under förvaltning, vilket är en ökning med 14 procent sedan årsskiftet. Premier ökade till 43,2 miljarder kronor under året, motsvarande en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år.

Platsannonser