Foto: SEB
Bank

1 miljard i böter till SEB

UPPDATERAD Finansinspektionen, FI utfärdar böter på 1 miljard kronor till SEB. Anledningen är bankens bristande arbete mot penningtvätt i Baltikum.

Uppdaterad 2020-06-26
Publicerad 2020-06-25

Enligt FI har SEB inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra. Dessutom har det funnits brister i styrningen och kontrollen av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. FI:s undersökning gäller perioden 2015 till första kvartalet 2019.

SEB får en sanktionsavgift även i Estland av den baltiska tillsynsmyndigheten.

Banken har på senare år vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med bristerna inom penningtvättsområdet och fler åtgärder ska komma. Men enligt FI:s bedömning har banken trots detta inte levt upp till de krav som lagen ställer. Banken får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor.

Även i Sverige har SEB gjort för lite enligt FI:s genraldirektör Erik Thedéen.

SEB kommenterar beslutet med att "det är den lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig". Enligt SEB motsvarar 1 miljard kronor 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i sammanhanget.

– SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar, kommenterar SEB:s vd Johan Torgeby.

SEB:s aktie stiger på beskedet, för närvarande är den upp 2,3 procent.

Platsannonser