Annons

Annons

"1 700 miljarder kronor i aktiefonder kan gå till barnarbete"

Mer än hälften av svenskarnas sparpengar i aktiefonder är placerade i branscher och bolag som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete. Detta visar en ny rapport från Söderberg & Partners som nu uppmanar förvaltare att vara aktiva ägare.

Mer än hälften av svenskarnas sparpengar i aktiefonder är placerade i branscher och bolag som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete i något av sina leverantörsled. Det framgår av Söderberg & Partners rapport ”Vem arbetar för dina pengar? – En rapport om svenska sparpengar och risker med barnarbete”. 

Syftet med rapporten att ”belysa hur situationen kring barnarbete ser ut i världen idag, och kartlägga vilka risker som finns för att svenska sparpengar kommer i kontakt med barnarbete”, framgår det av ett pressmeddelande.

Söderberg & Partners konstaterar att nästan 74 procent av den svenska fondförmögenheten i aktiefonder – ungefär 1 700 miljarder kronor – riskerar att användas till att finansiera barnarbete.

Annons

Annons

– Vi vill göra människor uppmärksamma på att barnarbete är ett väldigt stort problem idag, och att du som sparare inte kan kontrollera att dina pengar inte kommer i kontakt med barnarbete på samma sätt som du kan med exempelvis tobak och vapen. Vi säger inte att det är fel att investera pengar i de branscher som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete, men vi vill att de som gör det känner till riskerna så att de har möjlighet att hitta ansvarsfulla bolag och förvaltare som kan hantera dessa så bra som möjligt, säger Kajsa Brundin, ansvarig för Hållbarhet och Produktanalyser på Söderberg & Partners.

Rapporten bygger på en undersökning om hur svenska företag arbetar mot barnarbete där Söderberg & Partners har granskat publik information som hållbarhetsrapporter, hållbarhetsanalyser och uppförandekoder. Analysen täcker främst små och medelstora börsnoterade bolag inom sektorerna teknik, telekom, konsumentvaror, fastigheter/byggbranschen, råvaror och industri, som Söderberg & Partner menar är sektorer som har en förhöjd risk för barnarbete.

Enligt Söderberg & Partners är det minoriteten av de undersökta bolagen som har gjort en riskbedömning eller en väsentlighetsanalys som berör barns rättigheter, uppförande koder som förbjuder utnyttjande av barnarbete och uppföljning av policyefterlevnad. ”Många bolag har gjort något men få har gjort allt”, framgår det av rapporten.

Söderberg & Partners umenar att det inte handlar om att finansbranschen ska finna de bolag eller de enstaka barn som arbetar och exkludera dess bolag. Att finansbranschen ska istället se över och hantera sin totala exponering mot de sektorer med förhöjd risk. ”Som förvaltare handlar det med andra ord om att vara aktiv som ägare”.

I samband med rapporten inleder även Söderberg & Partners ett projekt för tjänstepensionsfonden Aktiv Påverkan som använder en del av fondens medel för att köpa in sig i olika bolag där man identifierat en förbättringspotential kopplat till just barnarbete.

Metod

Den totala svenska fondförmögenheten var i december 2 300 miljarder kronor. Fonder som investerar i Sverige hade en fondförmögenhet på 600 miljarder kronor, medan globalfonder hade en fondförmögenhet på 900 miljarder kronor. 

Av den totala fondförmögenheten i aktiefonder ligger alltså ungefär 40 procent i globala fonder, medan fonder som investerar i Sverige står för nästan 25 procent.

Söderberg & Partners har utifrån detta gjort en kartläggning hur stor fondförmögenhet som finns i olika sektorer i fonder som investerar i Sverige och Global. Genom denna kartläggning fick Söderberg & Partners fram att nästan 74 procent av fondförmögenheten i aktiefonder ligger i de branscher som Söderberg & Partners har identifierat ha en förhöjd risk för barnarbete.

Rapporten

Rapporten visar att 10 procent av alla barn i åldrarna 5 – 17 år arbetar, eller över 150 miljoner av världens barn. Hälften av dessa, 73 miljoner barn, arbetar i vad som kallas farligt arbete. Majoriteten bor i Afrika eller Asien, men det finns barnarbete överallt.

Jordbrukssektorn står för den enskilt största andelen barnarbete, där 71 procent av barn i barnarbete arbetar. Därefter följer tjänstesektorn och industrisektorn med ungefär 17 procent inom tjänstesektorn och 12 procent i industrisektorn. 

Även teknik är en sektor där det finns stor risk för barnarbete, inte minst på grund av den ökade efterfrågan på litiumjon-batterier som förekommer i allt från smartphones och laptops till elektroniska fordon. För att tillverka dessa batterier krävs kobolt som bryts i gruvor där barn frekvent utnyttjas som arbetskraft, framgår det av rapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons